Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-02-10

Elevers svar viktiga för arbete med trafikfrågor

Elever i årskurs 5 har via en enkät fått ge sin syn på trafiksituationen i kommunen och då avseende elevernas vardag.

Bil vid övergångsställe

Enkäten genomfördes under hösten och har nu utvärderats.

– Syftet var inte bara att vi ville ha deras åsikter, utan även att väcka tankar hos eleverna om trafik och planering. Detta skedde via olika gruppövningar vid två tillfällen, säger Isa Eriksson som är samhällsplanerare på Nynäshamns kommun.

137 svar

Genom sammanställningen av de 137 enkätsvaren blev det tydligt att eleverna var överens om några områden som upplevs som särskilt problematiska.

– Det största trafikproblemet som eleverna upplever är att bilar överlag kör för snabbt, säger Isa Eriksson.

I övrigt berörde många av synpunkterna belysning och övergångsställen. Att inte vara säker på att bilar stannar vid övergångsställen och i gångfartsområden påverkar ens upplevda trygghet negativt, likaså bristfällig belysning.

Hälsoperspektiv

Den upplevda tryggheten är viktig för att barn och unga själva inom rimliga avstånd ska kunna ta sig mellan platser i sin vardag, men den är även viktig för att känslan ska finnas att det är möjligt.

– Genom att möjliggöra för barn och unga att i tidig ålder ha som vana att gå eller cykla läggs en god grund för att de även fortsättningsvis ska ha den vanan, säger Elin Giotis, samhällsplanerare med ansvar för social hållbarhet och folkhälsofrågor.

Del i arbete med trafikstrategi

Ett arbete pågår just nu med att uppdatera kommunens trafikstrategiska dokument och där kommer resultatet av denna undersökning att användas.

– De här elevsvaren är viktiga, som en del i vårt arbete med att kunna förbättra och förändra, säger Isa Eriksson.

Hon poängterar att utöver att kommunen får kännedom om konkreta problem så har eleverna som deltagit också fått lära sig om trafikfrågor och fått ge uttryck för sina åsikter, både enskilt och i grupp.

Text: Henrik Schmidt

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp