Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-01-23

Planering inför nytt seniorboende påbörjas

Nu påbörjas arbetet med ny detaljplan för Hacktorp där ett nytt seniorboende planeras.

Företaget APP Properties vill bygga ett nytt seniorboende vid Hacktorp i norra Nynäshamn. Tanken är att det ska bli cirka 50 lägenheter med stort fokus på gemensamma ytor.

För att ett seniorboende ska kunna byggas behövs en ny detaljplan för området. Nu har kommunens planarkitekter fått i uppdrag att börja arbeta med den nya detaljplanen. Beslutet fattades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Om detaljplaner

Det är detaljplanen som styr hur ett mark- eller vattenområde får användas och hur bebyggelsen ska se ut. Om detaljplanen inte stämmer överens med det man vill bygga utreder kommunen om det är lämpligt att ändra den och tar fram ett förslag på hur den nya planen skulle kunna se ut. Förslaget skickas sedan ut till sakägare och allmänhet för synpunkter innan politikerna fattar beslut om att den nya detaljplanen ska börja gälla. Planuppdraget är första steget i arbetet.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-01-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp