Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-01-23

Planering för fler bostäder i Ösmo

En fastighetsägare vill bygga fler bostäder nära Ösmo station. Nu påbörjas arbetet med ny detaljplan för området.

Fastighetsägaren Ösmo Hallängen 7 AB vill bygga fler bostäder och förtäta området mellan Ösmo Centrum och resecentrum. Tanken är att det ska bli flerbostadshus med plats för verksamheter i bottenvåningen. För att det ska vara möjligt krävs en ny detaljplan för området och nu har kommunen fått i uppdrag att börja arbetet med att ta fram den nya planen. Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har fattat beslutet om planuppdrag.

– Fler bostäder längs Nyblevägen kan hjälpa till att skapa en tydligare koppling mellan tågstationen och Ösmo centrum. Det är även bra om områden som ligger nära kollektivtrafik utnyttjas effektivt och fler bostäder ger också ett bättre underlag för service, säger Pitchayan Buachoom, ansvarig planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Karta över planområdet

Planområdet för detaljplanen Hallängen 7. Klicka på bilder för att förstora den.

Om detaljplaner

Det är detaljplanen som styr hur ett mark- eller vattenområde får användas och hur bebyggelsen ska se ut. Om detaljplanen inte stämmer överens med det man vill bygga utreder kommunen om det är lämpligt att ändra den och tar fram ett förslag på hur den nya planen skulle kunna se ut. Förslaget skickas sedan ut till sakägare och allmänhet för synpunkter innan politikerna fattar beslut om att den nya detaljplanen ska börja gälla. Planuppdraget är första steget i arbetet.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-01-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp