Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-12-11

Uppdatering om kemikalieutsläpp

En stor mängd kemikalier har otillåtet släppts ut i avloppet i Nynäshamns kommun. Detta påverkar Alhagens våtmark, men inte dricksvattnet i kommunen. Vi uppmanar till viss försiktighet och att man håller barn och hundar borta från vattnet i Alhagens våtmark just nu. Prover visar på förekomst av alifater och skumbildande ämnen.

Text uppdaterad 11 december

Kommunen har nu fått några av provsvaren från de kemikalieprover som tagits i Alhagens våtmark och på avloppsreningsverket. De visar på förekomst av alifater och någon typ av skumbildande ämne. Alifater förekommer i exempelvis avfettningsmedel, bensin och smörjolja.

– Den samlade bedömningen tyder på att det rör sig om någon typ av avfettningsmedel snarare än bensin eller olja. De skumbildande ämnena skulle kunna komma från någon form av rengöringsmedel, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Halten av alifater är på en sådan nivå att den bedöms innebära en viss miljörisk.

– Hitintills är resultaten ändå något bättre än befarat, men innan vi har fått alla provsvar är det för tidigt att säga något om vilka miljökonsekvenser utsläppet får. Vi tar också nya prover dagligen för att kunna följa utvecklingen, säger Ann-Marie D’Amico.

Försök att få igång biologisk rening
Försök har också påbörjats för att få igång den biologiska reningen i avloppsreningsverket. Bland annat genom att ympa in nytt aktivt slam.

– Att vi får igång den biologiska reningen är avgörande för hur bra vi klarar av att rena avloppsvattnet. Än så länge är det för tidigt att säga hur försöken går, säger Ann-Marie D’Amico.

Uppmanar fortfarande till viss försiktighet
Eftersom vi inte har fått alla provsvar gällande vilken typ av kemikalier det handlar om uppmanar vi fortfarande till viss försiktighet och att man håller barn och hundar borta från vattnet i Alhagens våtmark tills vidare. Skyltar med information har satts upp i våtmarken.

----------------------------------------------------------------------------------

Tidigare information från 8 december

Under lördagskvällen den 7 december upptäcktes det att någon otillåtet har släppt ut stora mängder kemikalier i avloppet i Nynäshamns kommun. När kemikalierna nådde Nynäshamns avloppsreningsverk slogs den biologiska reningen ut. Utsläppet upptäcktes av driftövervakningssystemet.

Utsläppet har ingen påverkan på dricksvattnet. Det går alltså bra att dricka vattnet från kranen precis som vanligt. Utsläppet påverkar inte privatpersoners vatten eller avlopp.

– Sedan utsläppet upptäcktes har vi arbetat intensivt för att få en bild av läget och begränsa skadorna. Arbetet sker tillsammans med olika experter. Vi har också informerat Södertörns hälsoskyddsförbund och gjort en polisanmälan gällande utsläppet, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Uppmanar till viss försiktighet och att barn och hundar hålls borta från vattnet i Alhagens våtmark
Kemikalierna har nått det sista reningssteget, som är Alhagens våtmark. Vilken typ av kemikalier det rör sig om är ännu inte fastställt. Därför uppmanar kommunen till viss försiktighet och att man håller barn och hundar borta från vattnet i Alhagens våtmark för närvarande. Det kommer att sättas upp skyltar i området.

– Vi väntar på svar på från provtagningen och eftersom vi inte vet ännu vilken typ av kemikalier det rör sig om vill vi ta det säkra före det osäkra. Att bara promenera i området är inte farligt, men om man vet att hunden har druckit av vattnet eller att ett barn har lekt i vattnet kan det vara bra att vara lite extra uppmärksam. Detta gäller alltså från och med natten mellan lördag och söndag den 7-8 december. Om man mår dåligt ska man alltid vända sig till sjukvården, eller veterinär i de fall det gäller djur, säger Ann-Marie D’Amico.

Vilka långsiktiga konsekvenser utsläppet får för miljön, djur och natur är ännu inte kartlagt.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-12-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp