Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-28

Kommunen tar helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet

Nynäshamns kommun tar helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor. Nästa år påbörjas arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument med helt nya mål för kommunens arbete med folkhälsa och så kallad social hållbarhet. Det arbetet ska gå hand i hand med kommunens klimat- och miljömål. Målet med arbetet är att nå ett hållbart och friskare Nynäshamn. Framtagandet av styrdokumentet beslutades på kommunstyrelsens senaste sammanträde 21 november.

Kvinna står med armarna utsträckta och tittar ut mot havshorisonten.

Foto: Heidi Ekberg.

– Social hållbarhet handlar om ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättvisa skillnader. Kommunstyrelsens beslut innebär att Nynäshamns kommun tar frågan om att minska klyftorna i samhället och ställa om samhället så det blir mer hållbart på allvar, säger Nynäshamns kommuns samhällsplanerare Elin Giotis.

Tydligare hållbarhetsarbete

Nynäshamns kommuns hållbarhetsarbete ska bli tydligare och ha starkare koppling till målen i internationella Agenda 2030länk till annan webbplats som kortfattat innebär att FN:s 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och Sveriges regering har beslutat att Sverige inte bara ska arbeta för att uppnå målen, vi ska vara ledande i arbetets genomförande.

Hållbart och friskare Nynäshamn

Nynäshamns kommun har nu beslutat att ta fram ett nytt styrdokument som tydligt beskriver hur arbetet med klimat och miljö, folkhälsa och social hållbarhet ska leda till ett hållbart och friskare Nynäshamn.

– För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi ta hänsyn till många olika perspektiv, alltifrån klimat och hur vi tar hand om våra resurser till jämlika villkor och en god folkhälsa. Vi arbetar på många olika sätt med hållbarhet i dag men det saknas en tydlighet i hur arbetena ska kopplas ihop och hur vi ska arbeta mot FN:s 17 globala mål. Nu kommer arbetet att bli mer strukturerat, konkret och målinriktat, säger Elin Giotis.

Pågående hållbarhetsarbete

Nynäshamns kommuns hållbarhetsarbete med kopplingar till Agenda 2030 är bland annat arbetet med att få Gröndalsskolan Grön flaggcertifierad. Jobbet har resulterat i att skolan utsetts till Årets hållbara grundskola 2019. Kommunen tar också fram riktlinjer för hållbart byggande, kommunens fastigheter har endast Bra miljövalmärkt el, fossildrivna tjänstefordon fasas ut, arbete pågår för att minska miljöpåverkan från livsmedelsinköp, arbete med jämställdhet och jämlikhet i fysisk planering pågår, ett projekt för att främja psykiskt välbefinnande hos unga tjejer har startat, med mera.

Kommunstyrelsen sa även ja till Glokala Sverige

Kommunstyrelsen tog även beslut om att Nynäshamns kommun ska ansöka om att få gå med i projektet Glokala Sverige. Det är ett kommunikation- och utbildningsprojekt som syftar till att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner. Ansökan har nu skickats in och om kommunen blir antagen är förhoppningen att påbörja utbildningsinsatser våren 2020.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp