Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-28

Förändringar i VA-taxan

Från den 1 januari 2020 höjs VA-taxan med 4 procent.

Från och med den 1 januari 2020 ändras VA-taxan. Ändringen innebär att den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med cirka 2,16 kronor per kubikmeter. För en familj på fyra personer som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år innebär det en ökad kostnad med cirka 81 kronor per kvartal eller 324 kronor per år.

– Vi har valt att höja den rörliga delen för att man ska kunna påverka sin kostnad genom sin vattenförbrukning. Den som sparar vatten får en lägre kostnad, säger Ann-Marie D’Amico.

Anledningen till höjningen är att kommunen står inför en större upprustning av ledningsnät och avloppsreningsverk.

– Precis som i många andra kommuner är anläggningar och ledningsnät i stort behov av upprustning. Det här är nödvändiga åtgärder för att vi ska ha ett driftssäkert vatten- och avloppssystem. Vi har en tjugoårig plan för upprustningen av ledningsnätet och vi kommer att behöva höja VA-taxan stegvis under flera år, säger Ann-Marie D’Amico.

Den nya taxan

VA-taxan består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften betalas när en fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften betalas årligen. Den består av två fasta avgifter och en avgift per kubikmeter förbrukat vatten.

Brukningsavgift för vatten och avlopp

Fast kostnad

Från 1 januari 2020

Tidigare avgift

Grundavgift per år

2810 kronor

2810 kronor

Bostadsenhetsavgift (lägenhetsavgift)
per år och bostad/lägenhet

3435 kronor


3435 kronor


Skriv tabellbeskrivning här

Rörlig kostnadAvgift per kubikmeter levererat

vatten

20,00 kronor

17,84 kronor

Hit går VA-avgiften

Vatten- och avloppsavgiften används till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten från fastigheter och gator samt underhålla ledningsnät, verk, pumpstationer och reservoarer.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp