Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-25

Renovering av VA-ledningar på Idunvägen 

Från slutet av november till våren 2020 utförs VA-arbeten på Idunvägen. Det innebär begränsad framkomlighet.

Kommunen utför VA-arbeten på Idunvägen. Arbetet påbörjas måndag den 25 november och beräknas pågå till våren 2020. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under arbetet.

– Det är en dricksvattenledning som ska renoveras. Ledningen anlades i mitten av 50-talet i samband med att vattentornet byggdes så det är dags att se över den, säger Carl-Fredrik Rydholm, VA-projektledare på Nynäshamns kommun.

Arbetet är en del av en 20-årig förnyelseplan för kommunens VA-ledningar. Metoden är så kallad rörspräckning som är en schaktfri metod.

– Borttransport av grus och kross är både kostsamt och har stor miljöpåverkan. Med den här metoden går det snabbare, kostar mindre och ger lägre miljöpåverkan än med den traditionella metoden med enbart schaktning. Vi beräknar att koldioxidutsläppen blir cirka 61 ton lägre enbart för arbetet på Idunvägen, säger Carl Fredrik Rydholm.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp