Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-15

Revisionsrapport om kommunens fastighetsunderhåll

En ny revisionsrapport visar på brister i kommunens fastighetsunderhåll. Rapporten som är i linje med pågående arbete ska presenteras i kommunfullmäktige i januari tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planerade åtgärder.

Kommunen äger och förvaltar ett stort antal fastigheter som till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Nu har externa revisorer på uppdrag av kommunens egna revisorer granskat hur kommunen hanterar underhållet av fastigheterna. Rapporten konstaterar att det finns betydande brister i styrning och kontroll av underhållet och att kommunens anslag för underhåll generellt sett är otillräckligt.

– Vi välkomnar den här rapporten och tar resultatet på allra största allvar. Det visar att vi behöver fortsätta ha fokus på fastighetsfrågor och tillföra mer resurser, säger Daniel Adborn, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Rapporten i linje med påbörjat arbete

Rapporten ger ett antal rekommendationer för vad kommunen bör göra för att komma till rätta med problemen. Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen arbetar nu på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med att ta fram en handlingsplan utifrån rekommendationerna.

– Vi är mycket medvetna om att det finns en stor underhållsskuld för kommunens fastigheter och de rekommendationer som revisorerna ger ligger helt i linje med det arbete vi har gjort de senaste åren för att komma till rätta med problemen, säger Alf Olsson, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Två av de rekommendationer som rapporten lyfter fram är att den strukturerade underhållsplaneringen och uppföljningen av underhållsinsatser behöver bli bättre och att det behöver göras en översyn av internhyresavtalet.

– Det är korrekt att det finns och har funnits brister i underhållsplaneringen. Därför har vi sedan 2018 arbetat med att införa ett nytt system för underhållsplaner för kommunens fastigheter som nu är redo att driftsättas. Vi arbetar också sedan tidigare på att revidera internhyresavtalet, säger Alf Olsson.

Pågående arbeten i kommunens fastigheter

Det pågår ett intensivt arbete för att förbättra statusen på kommunens fastigheter. Bland annat renoveras och byggs Gröndalsskolan om för att rymma eleverna från lilla Gröndal och Humlegårdsskolan, Gröndalshallen renoveras och tillgänglighetsanpassas, Sunnerbyskolan byggs om och renoveras och det blir en helt ny förskola med ny gård på Utsikten.

– Jag har full förståelse för att det verkar som att vi upptäcker problem med fastigheterna hela tiden, men det beror på att vi under de senaste åren arbetat med att gå igenom fastigheterna för att lite i taget komma till rätta med problemen. Målsättningen är självklart att vi till slut ska ha gått igenom alla lokaler och att de ska vara i gott skick, säger Daniel Adborn.

Aktuella arbeten

Fastighetsavdelningen arbetar löpande med att förbättra fastigheternas skick. Några exempel på saker som har gjorts eller planeras under 2018-2019 är:

  • Ombyggnation och renovering av Gröndalsskolan.
  • Tillgänglighetsanpassning och renovering av Gröndalshallen
  • Ombyggnation och renovering av Sunnerbyskolan
  • Nybyggnation av Cykelskogens förskola
  • Simhallens fasader renoveras
  • Byte av ventilationsaggregat och golvvärme i Tallåsen
  • Renovering av Kyrkskolans dusch och omklädningsrum. Grundisolering och dränering.
  • Nya ytskikt och anpassning till daglig verksamhet på Stora Vika skola.
  • Fönsterbyte, renovering av tak och nya fläktrum på gymnasiet
  • Renovering av yttertak på Studiegården

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp