Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-10-22

Nya bostäder planeras vid Ösmo station

Vid busstorget i Ösmo planeras för nya bostäder med plats för cirka 109 lägenheter och verksamhetslokaler i bottenplan.

Skiss hus

Skiss över de föreslagna husen. Observera att illustrationen enbart är en idéskiss. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration:Arkitema Architects

På området bredvid busstorget i Ösmo, eller Sara Carolina torg som det heter, planeras för fyra nya flerbostadshus om 5-6 våningar. I förslaget finns inritat 109 bostadsrättslägenheter och plats för två verksamhetslokaler i bottenplan. Husen är vända mot Körundavägen, mot tågspåren och mot Nyblevägen och skapar en innergård som ska kunna rymma plats för lek, sittplatser, gräsytor och bil-. och cykelparkeringar. Förslaget är att fasaden kläs med skiffer som skapar en levande fasad.

– Området är centralt placerat och ligger precis intill både buss och tåg. Det här är ett område som vi vill utveckla med fler bostäder. Tanken är att det ska skapa en trevlig entré för kollektivtrafiksresenärer och bidra till att tydliggöra stråket mellan stationen och centrum, säger Pitchayan Buachoom, ansvarig planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Tyck till från 25 oktober

Förslaget går ut på samråd den 25 oktober. Det innebär att sakägare, myndigheter och allmänhet får möjlighet att tycka till om förslaget. Mer information om hur du tycker till vid samrådet finns på detaljplanesidan för Vansta 5:28 med flera vid Sara Carolina torg från den 25 oktober.

Skiss hus.

Skiss över de föreslagna husen. Observera att illustrationen enbart är en idéskiss. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration:Arkitema Architects

Skiss på belyst ek.

Skiss på belyst ek. Skiss över de föreslagna husen. Observera att illustrationen enbart är en idéskiss. Illustration:Arkitema Architects

Det händer sedan

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkterna. Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggherren söka bygglov och vid positivt besked påbörja bygget.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp