Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-10-22

Lägre hus föreslås vid Nynäsgård

Tre hus istället för fyra och färre våningar. Det är kommunens nya förslag för den planerade byggnationen vid Nynäsgårds station.

Illustration på de föreslagna husen som ligger längs med tågspåret.

Vy av de föreslagna husen med Nynäsgård station i förgrunden och Centralgatan med Telehusen i bakgrunden. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: White arkitekter AB

På området mellan Nynäsgårds station och Telehusen på Centralgatan i Nynäshamn planeras för tre nya flerbostadshus om 4-6 våningar med cirka 100 hyreslägenheter, butiker, caféer och andra mindre verksamheter. En gång- och cykelväg genom området ska göra det möjligt att ta sig från Centralgatan till Nynäsgårds station.

– Området intill stationen är ofta folktomt och med bostäder här kan området bli mer trivsamt och öka känslan av trygghet. Dessutom stärks underlaget för kollektivtrafik och service vilket är bra för alla området, säger Andreas Winander Schönning som är ansvarig planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Förändrat förslag

Detaljplanen antogs ursprungligen av kommunfullmäktige i maj 2018, men upphävdes efter att närboende överklagade domen och fick rätt i mark- och miljödomstolen. Därför har kommunen nu arbetat om förslaget till ny detaljplan.

– Kommunen har valt att inte överklaga domen utan istället arbeta om planen. Den största förändringen är att det tidigare föreslagna bostadshuset på åtta våningar har tagits bort. Istället föreslås femvåningshuset byggas till med ytterligare en del med sex våningar. Det innebär att det högsta möjliga huset placeras längre norrut än tidigare. Den högsta tillåtna höjden har också minskats, säger Andreas Winander Schönning.

Tyck till om detaljplanen från 22 oktober

Från den 22 oktober går planen ut på granskning. Det betyder att närboende och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Det var miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som fattade beslut om att detaljplanen är godkänd för att gå ut på granskning. Alla granskningshandlingar och information om hur du tycker till finns på detaljplanesidan för Kullsta 2. 

Det händer sedan

Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkterna. Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggherren söka bygglov och vid positivt besked påbörja bygget.

Planskiss hus
Karta över planområdet.

Karta över planområdet.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp