Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-10-21

Många idéer om Ösmos utveckling

Högre hus i centrum, ett äldreboende, bevarade grönområden mellan bebyggelsen och en multihall. Det är några av synpunkterna som kom in på kommunens informationsträff om utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Bild från informationsmötet.

Högre hus i centrum, ett centralt beläget äldreboende, en förskola, studentbostäder och en multihall med skola, idrottshall, simhall och bibliotek i ett. Det är några av förslagen som kommunen fick in under den informationsträff om utvecklingen av centrala och södra Ösmo som kommunen höll i början av oktober.

– Vi fick in många fina idéer. Flera vill bygga tätt nära centrum och kollektivtrafik och glesare längre ut. Att bevara grönområden mellan bebyggelsen för spontanaktivitet och lek är också något som många önskar. De flesta synpunkter går i linje med vad vi har fått in från Ösmoborna i tidigare dialoger och med våra tankar om hur området ska utvecklas, säger Maria Landin, chef på plan- och kartenheten på Nynäshamns kommun.

En del av de synpunkter som kom in är sådant som kommunen inte kan påverka eller hantera i planprocessen.

– Vi fick till exempel önskemål om en polisstation, men det bestämmer inte kommunen över. Bygga på med fler våningar på affärerna i Ösmo centrum är också något som många önskar. Men det är fastighetsägarna som bestämmer hur de vill utveckla sina fastigheter, så där kommer vi att ha en dialog med dem. Det kommunen ska göra är att skapa bra förutsättningar för näringsidkare. Fler bostäder gör också att underlaget för service ökar säger Maria Landin.

Mycket att utreda innan byggnation

Nu påbörjas kommunens arbete med att ta fram förslag till ny detaljplan för den första etappen som innefattar Ösmo centrum. Det är i detaljplanen som kommunen reglerar vilken typ av byggnation som tillåts inom ett område. Det första steget är att ta fram utredningar inom till exempel geoteknik, naturvärden, trafik och buller. Utredningarna ligger tillsammans med synpunkter från kommuninvånarna till grund för det förslag som kommunen tar fram. När förslaget är klart går det ut på samråd. Det betyder att myndigheter, sakägare och allmänhet får tycka till om förslaget.

– Det är väldigt tydligt i plan- och bygglagen hur processen ska gå till för att ta tillvara allmänhetens rätt att påverka. Och för oss som kommun är det självklart mycket viktigt att fånga upp vad de som bor och verkar i Ösmo vill ha, det är ju för människorna vi planerar, säger Mara Landin.

Så tycker du till

När ett första förslag till detaljplan är klart skickas planen ut på samråd till myndigheter, sakägare och allmänheten. Då har alla som vill möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Information om hur du går till väga kommer att finnas på kommunens webbsida, facebooksida och i Nynäshamnsposten. Den som är sakägare får också ett brev med information.

Utifrån synpunkterna som kommer in i samrådet gör kommunen en ny version av detaljplanen. Handlingarna går sedan ut på granskning. Även då kan allmänheten tycka till om förslaget på samma sätt som vid samråd.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp