Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-09-04

Dagvattenhantering utreds vid Muskan

Kommunens VA-avdelning utreder lösningar för att hantera dagvattnet till Muskan.

Artikeln uppdaterades 2019-09-12.

Kommunen har under en längre tid planerat att bygga en badplats vid Muskan. Men på den plats där badplatsen är tänkt att ligga mynnar det idag en dagvattenledning som avleder dagvatten (regn- och smältvatten) från en stor del av Ösmo. Förutom att ledningen ligger olämpligt innebär dagvattnet en miljöbelastning för Muskan. Därför tittar kommunens VA-avdelning nu på lösningar för dagvattnet.

- Initialt var planen att bygga en dagvattenanläggning cirka 300 meter norrut från den befintliga dagvattenledningen. Men tyvärr har vi under utredningens gång upptäckt att det inte är den bästa lösningen, därför tittar vi vidare på andra alternativ, säger Börje Josephsson, ansvarig VA-projektledaer på Nynäshamns kommun.

Text: Lisa Olén

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp