Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-06-26

Regler på Ören ses över

Nu ska kommunen se över reservatsföreskrifter, skyltning, stängsel, parkeringsplatser och andra frågor i Örens naturreservat.

Torö stenstrand

Örens naturreservat med Torö stenstrand är ett mycket populärt besöksmål för både kommuninvånare och turister. Här ligger också ett antal fastigheter, huvudsakligen fritidshus.

Nu har Nynäshamns kommun fått i uppdrag att revidera reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservatet. I uppdraget ligger också att utöva tillsyn och bland annat se över de skyltar och inhägnader som är uppsatta. Målet är att göra området och framförallt strandlinjen, mer tillgänglig för besökare i enlighet med allemansrätten och strandskyddet.

– Kommunen anser att det är viktigt att allmänheten har tillgång till området, besökare ska kännas sig välkomna hit. Men besökare måste också respektera den så kallade hemfridszonen. Det är området närmast runt ett hus där den enskilda fastighetsägaren har rätt till ett privat område och att få vara ostörd, säger Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Nynäshamns kommun.

– Det är viktigt att besökare och boende kan samsas om utrymmet på ett bra sätt. Vi kommer därför att föra dialog med både boende och besökare. Vi kommer också att se över skyltning och annan information och förtydliga vilka rättigheter och skyldigheter man har som besökare respektive fastighetsägare, fortsätter Alf Olsson.

Parkeringssituationen en del av arbetet

Kommunen kommer också att se över parkeringssituationen i området.

– Under högsäsong är det ont om uppmärkta parkeringar och det leder till att besökare ibland ställer sig lite var som helst, vilket leder till frustration hos de boende. Där behöver vi titta på om det går att lösa på ett bättre sätt. Samtidigt vill ju ingen att området ska bli en parkeringsplats, så det är ingen lätt fråga, säger Alf Olsson.

Text: Lisa Olén

Det säger allemansrätten

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område. Var hemfridszonen går är en bedömningsfråga från fall till fall beroende av hur omgivningen ser ut.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-06-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp