Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-06-13

Låga grundvattennivåer kan leda till vattenbrist

Stora delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. I Nynäshamns kommun är risken för vattenbrist liten för den med kommunalt vatten, men stor för den som har egen brunn.

Landsort vy mot Västerhamn från Lotstornet.

Landsort är en av de platser i kommunen som inte har kommunalt vatten.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är grundvattennivåerna just nu mycket under det normala i bland annat Nynäshamn. Risken för vattenbrist ökar under sommarmånaderna. Om grundvattennivån är för låg kan det leda till saltvatteninträngning för de med enskild brunn. Vatten med hög salthalt kan inte användas som dricksvatten. För höga saltnivåer leder också till att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs genom korrosion (fräter sönder).

- För den som har egen brunn är risken för vattenbrist stor eftersom brunnsvattnet tas från grundvattnet. Därför är det viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången av vatten hos dina grannar. Du får inte fylla din pool eller badtunna med brunnsvatten – där är det vattentank som gäller, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Mindre risk för vattenbrist för den med kommunalt vatten

Det finns ingen överhängande risk för vattenbrist för den som har kommunalt vatten. Det beror på att majoriteten av vattnet i Nynäshamns kommun tas från Mälaren som inte är en grundvattentäkt. En mindre del av dricksvattnet tas från Gorran som är en grundvattentäkt, men uttaget är förhållandevis litet jämfört med vattentäktens storlek.

- Även om risken för vattenbrist inte är lika stor för den som har kommunalt vatten bör man ändå vara försiktig med vattenanvändningen. Under perioder med värmebölja använder vi mer vatten än vanligt vilket i värsta fall kan leda till att vattenleveransen påverkas. Dricksvattnet är dessutom en resurs som vi alltid ska vara rädda om. Om alla hjälps åt blir det snabbt många sparade liter, säger Ann-Marie D’Amico.

Bra att veta om vattenåtgång

  • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
  • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Vad gör jag om brunnen sinar?

Kommunen ansvarar enbart för vattentillgången för den som har kommunalt vatten. Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank. Åkeriföretagen har möjlighet att hämta vatten från kommunens tappställe i Älby. Tappstället är endast till för företagskunder, så privatpersoner får inte själva hämta vatten här. Kommunen ansvarar för kvaliteten på vattnet fram till tappstället i Älby.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp