Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-03-29

Ny park planeras i Stora Vika

Ett medborgarförslag blir verklighet när kommunen börjar anlägga en ny park i Stora Vika. Stadsträdgårdsmästaren skissar på ängsblommor och biologisk mångfald.

Nu kan planeringen börja för en ny park i Stora Vika, efter beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anders Hansson har, tillsammans med Roger Alfinson, skrivit medborgarförslaget om parken.
- Vi är glada och förväntansfulla efter kommunens positiva svar på vårt medborgarförslag. Med projektet vill vi uppnå en känsla av frihet, inkludering och tillgänglighet, alla skall känna sig välkomna.

Anders Hansson och Roger Alfinson bor i Stora Vika och ser parken som en början i arbetet att göra den yttre miljön mer attraktiv, på ett sätt som gynnar boende, fastighetsägare och näringsidkare.

Enligt beslutet i kommunstyrelsen ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram parken i samråd med personerna bakom medborgarförslaget, Nynäshamnsbostäder och andra intressenter i Stora Vika.

Stadsträdgårdsmästare Barbara Brass har tagit fram en första enkel skiss efter ett tidigare besök på plats med personerna bakom medborgarförslaget.
- Det kommer att bli en varierad park, med hög biologisk mångfald. Olika växter ska avlösa varandra i blomning och gynna många olika insekter.
Ängsblommor, träd och sittplatser finns med i skissen.

Men de som nu väntar på en färdig park måste ha tålamod. Planeringen omfattar allt från växtval till grävdjup. Barbara Brass vill ha en lättskött park som står sig.
- Jag planerar för att en park ska hålla i 100 år framåt. Minst.

Tuschteckning som är en första enkel skiss på vad parken kan innehålla, gjord av stadsträdgårdsmästare Barbara Brass.

Parken ska utformas i samråd med personerna bakom medborgarförslaget, Nynäshamnsbostäder och andra intressenter i Stora Vika. Tuschteckningen är en första enkel skiss på vad parken kan innehålla, gjord av stadsträdgårdsmästare Barbara Brass.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-04-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp