Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-03-28

Detaljplan för Kullsta 2 upphävd

Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för Kullsta 2. Planen möjliggjorde bland annat för cirka 110 nya lägenheter intill Nynäsgårds station. Orsaken är ökad insyn på två närliggande tomter.

Fyra nya flerbostadshus med cirka 110 hyreslägenheter, butiker, caféer och andra mindre verksamheter har planerats på området mellan Nynäsgårds station och Telehusen på Centralgatan i Nynäshamn. Nu har detaljplanen som styr vad man får bygga i området upphävts av mark- och miljödomstolen. Det betyder att den planerade byggnationen inte kan genomföras.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2018. Därefter överklagades planen av ett antal närboende och ärendet lämnades till mark- och miljödomstolen för prövning. Nu har domen alltså kommit.

Ökad insyn på tomter orsak

Mark- och miljödomstolen anser att ett genomförande av planen skulle innebära en betydande olägenhet för två av de berörda fastigheterna. Orsaken är att den planerade byggnationen skulle medföra ökad insyn på fastigheternas tomter. Domstolen menar att i avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen så väger de enskilda intressena i detta fall starkare.

I domen konstateras också att planprocessen har skötts helt enligt reglerna i plan- och bygglagen.

- Vi har bedömt att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan, att den är förenlig med kommunens fördjupade översiktsplan och att området inte är av betydande intresse för allmänheten. Här delar domstolen vår bedömning. Skillnaden är att vi har bedömt att de allmänna intressena är starkare än de enskilda. Det behövs fler bostäder i Nynäshamns kommun och läget vid Nynäsgårds station går helt i linje med hur vi vill utveckla staden. Tanken var också att de nya husen skulle bidra till att öka trygghetskänslan i området där det idag kan vara lite folktomt, säger Daniel Adborn, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det händer nu

- Nu kommer vi att analysera domslutet noga och prata med fastighetsägare och tjänstemän för att besluta hur vi ska gå vidare och om vi ska överklaga domen. Om vi väljer att inte överklaga måste detaljplanen arbetas om, säger Daniel Adborn.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-04-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp