Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-02-13

Väg till vattentornet viktig för renovering

Vattentornet behöver renoveras och för att kunna göra det behövs bättre tillgång till tornet. Kommunen föreslår därför att en ny bilväg byggs. Beslut fattas den 5 mars.

Vattentornet i Nynäshamn tryggar en av de största samhällsfunktionerna – tillgången till rent dricksvatten. Tornet byggdes på 1950-talet och behöver nu renoveras. För att kunna göra det behövs det en bilväg, något som inte finns idag. Kommunens föreslår därför att det byggs en bilväg upp till tornet. Beslut fattas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 5 mars.

– Betongbyggnaden behöver underhållas och det interna rörsystemet i tornet är också i behov av underhåll och utbyte. Det handlar om väldigt tunga element, bara en ventil väger cirka 200 kilo och en meter rör väger 20 kilo, och det finns flera hundra meter rör i vattentornet. Därför behöver vi en bilväg upp till tornet. Vattentornet måste dessutom ofta besökas av drift- och underhållspersonal så det är också en viktig arbetsmiljöfråga, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Finansering

Åtgärder som avser underhåll av vatten- och avloppsnätet bekostas av de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Pengarna är öronmärkta för vatten och avlopp och kan inte användas för till exempel skolor eller gång- och cykelvägar.

Vattentornet säkrar tillgången till rent vatten
Vattentornet tryggar en av de största samhällsfunktionerna, tillgång till rent dricksvatten. Reservoaren rymmer 1 600 kubikmeter vatten och byggdes ursprungligen för att försörja kommunen med vatten. Idag får Nynäshamns stad och de östra delarna av kommunen sitt vatten från Norsborgs vattenverk och vattentornet fungerar som en reserv vid förbrukningstoppar. När behovet ökar kan man mata ut det vatten som "sparats" i vattentornets reservoar och när vattenåtgången är låg (mitt på dagen och mitt i natten) fyller man upp igen. Vattentornet ser också till att det alltid finns konstant tryck i ledningarna.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp