Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-01-31

Förslag att höja VA-taxan

Från den 1 juli höjs VA-taxan med 2 procent. Förändringen är ett förslag och beslut fattas den 25 april.

VA-avdelningen har föreslagit att VA-taxan ska ändras från och med den 1 juli 2019.

Förslaget innebär att den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 1 krona per kubikmeter. För en familj på fyra personer som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år innebär det en ökad kostnad med cirka 38 kronor per kvartal eller 152 kronor per år.

- Vi har valt att höja den rörliga delen för att man ska kunna påverka sin kostnad genom sin vattenförbrukning. Den som sparar vatten får en lägre kostnad, säger Ann-Marie D’Amico.

Anledningen till höjningen är att kommunen står inför en större upprustning av ledningsnät och avloppsreningsverk.

- Precis som i många andra kommuner är anläggningar och ledningsnät i stort behov av upprustning. Det här är nödvändiga åtgärder för att vi ska ha ett driftssäkert vatten- och avloppssystem. Vi har en tjugoårig plan för upprustningen och vi kommer att behöva höja VA-taxan stegvis under flera år, säger Ann-Marie D’Amico.

Förändringen är ett förslag och beslut fattas i kommunfullmäktige den 25 april.

Frågor och svar om VA-taxan

Vad innebär brukningsavgift?

VA-taxan består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften betalas när en fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften betalas årligen. Den består av en fast avgift och en avgift per kubikmeter förbrukat vatten.

Brukningsavgiften

Skriv tabellbeskrivning här


Från 1 juli 2019

Tidigare avgift

Fast avgift per år

2810 kronor

2810 kronor

Avgift per kubikmeter förbrukat vatten

18,84 kronor

17,84 kronor

Avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet

3435 kronor

3435 kronor

Hur ser VA-taxan ut jämfört med andra kommuner?

Nynäshamns kommuns brukningsavgifter består av en låg rörlig avgift och högre fasta avgifter. De högre fasta avgifterna beror dels på kommunens markförhållanden där vi har mycket berg i marken och dels på kommunens stora yta i förhållande till antal VA-abonnenter. I de kommuner som är mer tätbebyggda blir det också fler personer som delar på kostnaden för ledningsnätet.

Beror höjningen på den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp?

Nej den planerade utbyggnaden betalas inte av befintliga VA-abonnenter. Den betalas av kommunala investeringar och anläggningsavgiften från de som ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp.

Hur mycket kommer VA-taxan att höjas under de kommande åren?

Upprustningen är uppdelad i fyrtio olika etapper där vi planerar att åtgärda två etapper per år. Hur stor kostnaden blir beror på hur stora bristerna är. Vi kan göra en ungefärlig beräkning, men vi kan inte säga exakt hur stor höjning vi behöver göra. Senaste gången VA-taxan höjdes var 2016.

Vad ingår i VA-taxan?

I VA-taxan ingår leverans av färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp