Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-11-08

Ny plan visar hur kommunens vatten mår

En ny yt- och grundvattenplan berättar hur kommunens vatten mår och hur vi ska jobba för bättre vattenkvalitet. Fram till den 18 januari kan du tycka till om planen.

Båt i solnedgång

Foto: Johan Gustafsson

>> Läs mer om planen och lämna synpunkter här.

Nynäshamns kommun har arbetat fram ett förslag på en yt- och grundvattenplan. Den berättar hur Nynäshamns kommuns sjöar, vattendrag och kustvatten mår. Planen beskriver också vad kommunen kan göra för att förbättra vattnet på olika sätt. Målet med planen är att vattenförekomsterna ska uppfylla EU:s miljölkvalitetsnormer för vatten.

– I dagsläget är det bara Grindsjön och Fjättern som uppfyller normerna helt och hållet. Därför är den här planen ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att våra vatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status, säger Hanna Lilja, kommunekolog på Nynäshamns kommun.

Mellan den 6 november och 18 januari ligger planen ute för granskning. Det betyder att allmänheten och berörda myndigheter får tycka till om planen. Därefter ska den beslutas i kommunfullmäktige. Förhoppningen är att planen kan antas under våren 2019.

– När planen antagits av kommunfullmäktige kommer vi att ta fram en handlingsplan för att bestämma vilka åtgärder som ska göras och hur de ska prioriteras, säger Hanna Lilja.

Om yt- och grundvattenplanen

Yt- och grundvattenplanen blir ett av kommunens styrdokument. Syftet med yt-och grundvattenplanen är att:

  • visa hur kommunen ska arbeta för att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer för vatten.
  • bidra i arbetet mot en hållbar utveckling i Nynäshamns kommun.
  • kartlägga kommunens vatten.
  • bidra till att hålla samman vattenfrågorna.
  • fungera som underlag för planering och skapa struktur för det fortsatta vattenarbetet i kommunen.

EU-direktiv styr

EU:s ramdirektiv för vatten förbinder kommunerna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Det innebär att våra sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status till 2015, med tidsundantag för de flesta av kommunens vatten till 2027.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-11-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp