Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-09-27

Klart för 600-700 nya bostäder i Källberga

I Källberga i Ösmo planeras för 600-700 nya bostäder. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Sektionsskiss

Bilden visar en idé om hur det kan se ut längs med en huvudgata. Observera att detta enbart är en skiss, och inte ett färdigt förslag. Illustration: 3dO arkitekter ab.

Ett helt nytt område med 600-700 nya bostäder, plats för verksamheter och en mindre bykärna för basservice planeras i Källberga. Detaljplanen ger möjlighet till fristående villor, parhus, kedjehus, grändhus, radhus och ett fåtal flerfamiljshus. Planen fastslår att hållbart byggande ska ligga i fokus och området ska ha höga ambitioner när det gäller gestaltning, energihushållning och andra hållbarhetskriterier som sunda material, utformning av dagvattensystem och platser för möten mellan människor. Bebyggelsen ska också anpassas till befintlig natur och topografi.

Den 11 september vann planen laga kraft. Det innebär att arbetet med byggnation kan påbörjas.

- Kommunen kommer under kommande veckor att ha möten med markägaren om hur eventuella byggplaner ser ut, säger Monica Juneheim, ansvarig planarkitekt.

Skiss torg

Bilden visar en idé om hur det kan se ut på ett torgområde. Observera att detta enbart är en skiss, och inte ett färdigt förslag. Illustration: 3dO arkitekter ab.

Illustration av röda hus i skogsbacke.

Volymskiss för några av husen i Källberga. Observera att detta enbart är en skiss, och inte ett färdigt förslag, både färg och form kan ändras. Illustration: 3dO arkitekter ab.

Fakta
Källberga ligger mellan Ösmo tätort och Lidatorp, öster om väg 73. Beslut om antagande fattades av kommunfullmäktige 13 juni och planen vann laga kraft den 11 september 2018.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-09-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp