Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-09-06

Start för storsatsningen i gamla Ericssonområdet

Utvecklingen av det gamla Ericssonområdet går nu in i ett viktigt skede. Under torsdagen startade arbetet med den sista – och största – etappen i området.

Grävskopa står på gångväg.

Den sista detaljplanen för områdena Telegrafen och Vaktberg i det gamla Ericssonområdet vann laga kraft den 23 maj. Under torsdagen startade arbetet med ett av de största byggprojekten någonsin i kommunen. Totalt åtta byggherrar utvecklar området som ska få 1 200 nya bostäder, förskolor, fler butiker, restauranger och fik.

Från industriområde till levande stadsdel

Det gamla Ericssonområdet omvandlas från tidigare industriområde till en levande stadsdel. Vid utvecklingen tas stor hänsyn till det industriella arvet.

– När den offentliga miljön utformas kommer hänsyn att tas till områdets historia som tidigare fabriksområden. Stadsdelen kommer att få en egen identitet präglad av Ericssonindustrin, säger Sandra Zachrisson, projektledare på Nynäshamns kommun.

Ansvarsområden

Nynäshamns kommuns ansvar vid utvecklingen av området är bland annat att förbättra utemiljön genom att anlägga vatten- och avloppsledningar och den nya gatan Diavoxgränd samt att komplettera de befintliga gatorna med nya gång- och cykelbanor, belysning och planteringar. Kommunen förbättrar även parkmiljön och anlägger en ny gångstig upp till Teletornsberget i områdets mitt. Byggnationer av bostäder står byggbolag för.

– Jag är verkligen glad och stolt över att vi kommit så här långt. Nu skapas nya
möjligheter med bostäder, caféer och butiker. Nynäshamns kommun växer och
vi blir allt fler, det är då extra roligt att se när nya bostadsområden växer fram i form av den här nya stadsdelen. Den närmaste tiden kommer vi se ett ökat
bostadsbyggande i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S).

Grävskopa på gångväg med avstängningsgrindar intill.

Ett av flera byggen

Utvecklingen är ett av flera byggprojekt i Nynäshamns kommun. Bostäder planeras exempelvis vid Gröndalsvikens station, Nynäsgårds stadion, Källberga, Nynäshamns centrum och i södra och centrala Ösmo. Bostäderna är framför allt hyresrätter och bostadsrätter.

Just nu pågår också bygget av Stockholm Norvik Hamn i utkanten av Nynäshamn. Likaså utvecklas Vansta industriområde och Kalvö industriområde till verksamhetsområden där allt från små till större verksamheter ska kunna etablera sig. Längs väg 73 i Segersäng utvecklas ett nytt verksamhetsområde.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp