Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-07-09

Stor brist på foder till boskap gör att kommunen agerar

Den senaste tidens stora torka har resulterat i brist på foder till djur och kommunen har fått in flera förfrågningar om och hur vi kan bidra. För att hjälpa kommunens djurägare har kommunen nu inlett samordnande insatser.

Kontaktcenter upprättar förmedlingsinstans

För att hjälpa djurägare att hitta betesmark och foder till sina djur uppmanar nu kommunen privata markägare att höra av sig. Markägare som antingen kan upprätta betesmark eller som har gräsytor där djurägare kan få komma och ta hand om gräset uppmanas höra av sig till kontaktcenter som i sin tur förmedlar vidare kontaktuppgifter till de djurägare som hör av sig.

- I första hand uppmanar vi djurägare att kontakta bönder i närheten, men vi kommer som komplement agera som en medlingsinstans för att underlätta för djurägare att hitta betesmark eller gräsområden, säger Malin Gillfjärd enhetschef för kontaktcenter.

En av de möjligheter som redan kommit in är Järflotta ö. Via Skärgårdsstiftelsen har kommunen fått kontakt med en arrendator som har möjlighet att ta emot betesdjur. Kontakta kontaktcenter vid intresse.


Bete på kommunal mark

Kommunen öppnar även upp för möjligheten att låta boskap beta på kommunal mark under en begränsad tidsperiod i sommar.

- Vi har i dagsläget inga oklippta ytor som djurägare skulle kunna slå och använda till foder, men däremot öppnar vi nu upp för möjligheten att kunna tillhandahålla ytor för betesmark i begränsad omfattning, säger Alf Olsson, chef för miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen kan dock inte garantera att gräset som finns på ytorna duger som betesmark och djurägaren ansvarar själv för eventuella tillstånd. 

 

Mark att arrendera

Under våren har Nynäshamns kommun sett över all skogs- och jordbruksmark i kommunens ägo och skapat flera nya arrenden som har arrenderats ut som betesmark. All mark som kommunen har ute för möjligt arrende finns på hemsidan och uppdateras löpande.


Vattentankar kan beställas vid behov

Om det finns markägare som har betesbar mark, men inte klarar av att förse djuren med vatten kan vattentankar beställas från exempelvis Nynäs-Ösmo Lastbilscentral och Haninge åkeri. Vatten får endast användas till dricksvatten för djuren, inte för bevattning av marken.

Kontakt

Frågor och intresseanmälningar relaterat till ovan tas emot av kommunens kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

 

Text: Emma Ny

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp