Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-27

Förslag om fler bostäder vid Ösmo Centrum

En fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning till Ösmo Centrum. Därför har de ansökt om planbesked. Beslut fattas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 maj.

Spangarden Properties AB äger fastigheten Hallängen 7 som ligger mellan simhallen och vårdcentralen i Ösmo Centrum. Här vill de förtäta med fler bostäder och skapa möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. De har därför ansökt om planbesked för fastigheterna Hallängen 7 och del av Vansta 5:50 som ägs av Nynäshamns kommun. Ett positivt planbesked är ett första besked till fastighetsägaren om att kommunen tänker inleda ett planarbete. Planbeskedet beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Planarbetet påbörjas först när miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat om planuppdrag.

- Planerna går väl i linje med kommunens översiktsplan. Vi har sett behov av förtätning av bostäder och verksamhetslokaler längs med Nyblevägen för att skapa en tydligare koppling mellan pendeltågsstationen och Ösmo centrum. Vi vill också se att mark som ligger nära kollektivtrafik utnyttjas effektivt, säger Sara Vall, planarkitekt/kommunarkitekt på Nynäshamns kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut om planbesked på nämndens sammanträde den 24 maj.

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-04-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp