Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-27

Färre våningar för nya hus på Höjdgatan

Husen som planeras vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan blir något lägre än tidigare förslag. I det nyframtagna gestaltningsprogrammet bestäms fasadernas utseende och grönytornas utformning.

Gestaltning av flerbostadshus med träfasad

Bildtext: Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter/3DHouse

Gestaltningsprogrammet har tagits fram av Nynäshamns kommun, byggaktören BTH Bostad och projektets arkitekter och landskapsarkitekter. I samrådet för detaljplanen kom synpunkter från boende i området om husens höjd och utförande som nu besvarats.

- Bebyggelsen kommer att förändra närområdets karaktär och Nynäshamns stads silhuett. Ambitionen med gestaltningsprogrammet är att se till att det blir ett projekt med hög kvalitet, men också att beskriva mer ingående hur projektet kan se ut. Eftersom en detaljplan inte kan styra allt i utformningen så är gestaltningsprogrammet ett bra komplement säger Julia Boström, planarkitekt på Nynäshamns kommun, som arbetar med detaljplanen.

På detaljplanen sänks nu den tillåtna byggnadshöjden på två av de tre husen. Huset närmast Skolgatan tillåts bli fem våningar istället för sju för att bättre möta den lägre skalan som villorna på Skolgatan har. Det norra huset närmast flerbostadshusen uppe på Höjdgatan får bli högst nio våningar mot tidigare tio, medan det tredje huset behåller sin högsta tillåtna bygghöjd på tio våningar. Tanken är att husens höjder ska följa terrängen på platsen.

I gestaltningsprogrammet finns också avtalat att de gamla tallarna och naturmarken på berget ska bevaras, att ny ek ska planteras och att det ska finnas gatuträd och belysning längs med Höjdgatan. Grönytan i korsningen Skolgatan/Höjdgatan ska få nya sittmöbler, planteringar och belysning.

Sedan samrådet har trappan mellan gatan och bostadsgården bearbetats. Trappan ska ha växtlighet och vara terrasserad för att skapa en tydlig och inbjudande koppling från Höjdgatan upp till husens innergård.

I nästa steg kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till om planbeskrivningen med gestaltningsprogram, detaljplan och samrådsredogörelse, ska gå ut på granskning. Under granskningen går det att lämna yttranden från förslaget på samma sätt som i samrådet. Efter granskningen påbörjas arbetet med att ta fram den slutliga detaljplanen.

Text: Therese Säfström

Fakta
Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med ca 70 lägenheter, 5-10 våningar
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: under 2019
Aktuell detaljplan: Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
Byggaktör: BTH Bostad

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-05-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp