Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-17

Detaljplan för Källberga godkänd

I Källberga i Ösmo planeras för 600-700 nya bostäder. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu godkänt förslaget till detaljplan för området.

I Källberga i Ösmo planeras för 600-700 nya bostäder och en mindre bykärna för basservice. Källberga ligger invid Ösmo, öster om väg 73.

Detaljplanen ger möjlighet till fristående villor, parhus, kedjehus, grändhus, radhus samt ett fåtal flerfamiljshus. Detaljplanen fastslår att hållbart byggande ska ligga i fokus och området ska ha höga ambitioner när det gäller gestaltning, energihushållning och andra hållbarhetskriterier såsom sunda material, utformning av dagvattensystem och platser för möten mellan människor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget till detaljplan för Källberga (Vidbynäs 1:3 med flera). Planen går nu vidare för antagande i kommunfullmäktige där beslut väntas den 13 juni. Om inga överklaganden kommer in vinner planen därefter laga kraft.

Ritning över området.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-04-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp