Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-16

Positivt planbesked för fler bostäder i Nynäshamns centrum

En fastighetsägare vill bygga hyresbostäder på taket till ”Konsumhuset” och ”Gallerianhuset” i centrala Nynäshamn. Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett positivt planbesked till planerna.

Forsman fastigheter vill bygga hyresbostäder på taket till de fastigheter i Nynäshamns centrum där bland annat Konsum och Gallerian ligger. De har därför ansökt om planbesked för att få bygga på ytterligare två våningar på de aktuella fastigheterna Plåtslagaren 7 och Plåtslagaren 15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog på nämndens möte i april beslut om att lämna positivt planbesked. Det betyder att kommunen är positiv till att gå vidare med planarbetet.

- Planerna ligger i linje med kommunens fördjupade översiktsplan där Nynäshamns centrum är ett av de områden där vi gärna ser bostadsförtätning. I de centrala delarna finns redan tillgång till kollektivtrafik, butiker, restauranger och vårdcentral etcetera säger Sara Vall, kommunarkitekt och planarkitekt.

I centrum är den rekommenderade byggnadshöjden max fyra våningar. En påbyggnad i två våningar skulle i vissa delar av kvarteret göra att det totala våningsantalet blir fem våningar. Nämnden anser dock att en mindre avvikelse kan motiveras med att det är positivt att marken utnyttjas så effektivt som möjligt i det centrala läget.

- Det finns också flera frågor som vi behöver ta hänsyn till i planarbetet. En är att det idag inte finns någon yta för utomhusvistelse för de boende i kvarteret. Därför bör en gårdsmiljö med grönska utformas åt de boende i kvarteret om området förtätas. Ytterligare en fråga som behöver lösas är möjligheten till parkering för de boende, säger Sara Vall.

Beräkningen är att den färdiga detaljplanen kan antas under år 2021. Först därefter kan en eventuell byggnation starta.

Vad är ett planbesked?
Ett positivt planbesked är ett första besked till fastighetsägaren om att kommunen tänker inleda ett planarbete. Själva planarbetet påbörjas först när miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat om planuppdrag.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp