Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-12

Stor satsning på Gröndalsskolan

Kommunen föreslår att Gröndalsskolan byggs till och renoveras för att även få plats på med eleverna från Humlegårdsskolan. Lösningen är tänkt att bli permanent.

Flicka som räcker upp handen i klassrum.

Humlegårdsskolan behöver flytta ut ur sina lokaler på grund av problem med inomhusmiljön. Istället för att renovera den gamla skolan föreslås nu att Gröndalsskolan byggs om för att också rymma eleverna från Humlegårdsskolan.

Tillbyggnad av lilla Gröndal
Enligt förslaget ska byggnaden som kallas lilla Gröndal byggas till med en huskropp. Tanken är att tillbyggnaden placeras mot skogspartiet. Tillbyggnaden ska göra plats för ytterligare fyra normalstora och ett mindre klassrum, grupprum, lärararbetsplatser och fritidsutrymmen. Nuvarande byggnad ska samtidigt renoveras och anpassas för att passa den större verksamheten.

- Fastighetsavdelningen har föreslaget en permanent skola istället för att göra en tillfällig lösning med paviljonger. Det blir en större initial kostnad, men mer kostnadseffektivt i längden, säger Daniel Adborn, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

- Det är väldigt roligt att detta kan bli en permanent lösning. Vi tror också att en långsiktig satsning skapar en bättre arbetsmiljö för elever och lärare säger Johan Augustsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Matsalen byggs till
För att rymma alla elever behöver även matsalen på Gröndalsskolan byggas till.

- Den nuvarande matsalen på Gröndalsskolan är redan nu i minsta laget, så på det här sättet kan vi lösa även detta, säger Daniel Adborn.

För att förslaget ska genomföras måste förslaget godkännas i både barn- och utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Byggnationerna förväntas vara klar under 2019.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-01-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp