Lyssna på sidan Lyssna

2020-07-01

Det gäller om Stora Vika kalkbrott

Vi får mycket frågor om Stora Vika kalkbrott. Här hittar du information om vad som gäller.

Är det tillåtet att bada i kalkbrottet?
Nej, det är inte tillåtet att bada eller på annat sätt vistas inom industriområdet. Marken är privat och området är skyltat och inhägnat.

Vilket ansvar har kommunen för kalkbrottet?
Området tillhör inte kommunen, utan är privat mark. Inhägnader och skyltar visar tydligt att det inte är tillåtet att vistas här och eftersom det inte är en allmän badplats finns ingen räddningsutrustning, inga kommunala sopkorgar, toaletter eller anlagda parkeringsplatser.

Vilket ansvar har kommunen för felparkerade bilar i området?
Parkeringsövervakning på offentliga platser är en kommunal angelängehet om marken är kommunens. Men Stora Vika kalkbrott är privat mark och väghållare för vägarna runt omkring är antingen Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter. Därför kan kommunen inte bötfälla eller forsla bort bilar härifrån. Kommunen har dock varit i kontakt med polisen, räddningstjänst och Trafikverket i frågan.

På privat mark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Det är vanligt att man anlitar ett företag för att sköta övervakningen. Vilket företag det är framgår av en skylt i området.

Polisen har också befogenhet att utfärda parkeringsanmärkningar på Trafikverkets vägar och även att forsla bort fordon om de bedömer parkeringen som en säkerhetsrisk.

Var ska jag vända mig för att anmäla en felparkerad bil?
Det inhägnade området vid Stora Vika kalkbrott övervakas av Aimo Parklänk till annan webbplats.

För gatorna runt omkring ansvarar Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter.

På Trafikverkets vägar har polisen möjlighet att besluta om att bötfälla eller forsla bort bilar. I övrigt vänder du dig till fastighetsägaren eller ett eventuellt vaktbolag.

Det är väldigt skräpigt i kalkbrottet, var vänder jag mig för att anmäla det?
Både fastighetsägaren, kommunen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet är väl medvetna om problemet.

Generellt gäller att det är den som skräpat ner som ska ta bort skräpet. Om det inte går att ta reda på vem det är som skräpat ner hamnar ansvaret på fastighetsägaren.

Hur går det med planerna på att göra om området till kommunalt naturreservat?
Arbete med att skapa ett naturreservat pågår. Under hösten kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om kommun ska inleda förhandlingar med fastighetsägaren.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp