Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-11-13

Orienteringsbana med fokus på hållbarhet

Den här veckan sätts en orienteringsbana - en Glorienteringsbana - upp i Svandammsparken i centrala Nynäshamn. Där kan den hugade gå orienteringsbanan och samtidigt få veta vilka de 17 globala hållbarhetsmålen är.

En skylt med ett av de globala målen.

En av skyltarna som du ska hitta i Svandammsparken.

Nynäshamn är en av 17 platser i landet där Glorienteringsbanan sätts upp. Banan innehåller 17 kontrollstationer där varje station representerar en av de 17 globala mål om hållbar utveckling som världens länder har antagit. Aktiviteten har fått stöd från Sida för att öka människors kunskap och engagemang för de globala målen för hållbar utveckling.

– Vi har valt ut Nynäshamn till Glorientering för att det är en betydelsefull plats – en mötespunkt mellan skärgård, fritt hav, jordbrukslandskap, städer och också länder. En plats som väldigt påtagligt angås av de globala målen för hållbar utveckling, säger Nina Rahm, Globala målen Sverige.

Så gör du

För att kunna genomföra "glorienteringen" behöver du ett vykort med koordinater. Vykorten är kostnadsfria och kan hämtas från den 19 november på:

  • Nynäshamns kommun Kontaktcenter, Stadshusplatsen
    1 i Nynäshamn.
  • Nynäshamns bibliotek, Stadshusplatsen 3 i
    Nynäshamn.
  • Nynäshamns besökscenter, Fiskargränd i Nynäshamn.

Koordinaterna och annat material finns även på Globala målen Sveriges webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns även tipsfrågor som vänder sig till elever.

När du har vykortet gör du följande:

  • Knappa in Glorienteringsskyltens koordinat på en karta på din dator eller mobiltelefon för att få skyltens position.
  • Hitta skylten i Svandammsparken.
  • Notera den bokstav som finns på skylten och var uppmärksam på vilket av de 17 globala målen som ikonen representerar. Placerade i rätt ordning (1-17) bildar bokstäverna ett ord kopplat till hållbarhetsarbete.

Orienteringsbanan kommer att sitta uppe så länge intresse finns för att gå den.

"Få kunskap och frisk luft"

– Vi är väldigt glada över att vi i Nynäshamn har fått chansen att testa Glorientering. Antagandet av de Globala målen för hållbar utveckling är ett stort framsteg för det globala hållbarhetsarbetet och något som berör oss alla. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar den här chansen att komma ut i naturen, få frisk luft, motion och samtidigt lära sig om de globala hållbarhetsmålen. Kunskap och välbefinnande är viktiga steg mot en
hållbar framtid, säger Nynäshamns kommuns miljö- och klimatstrateg Julia
Nordström.

Om de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030. Genom agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med 1 januari 2016 till år 2030 uppnå 4 saker: Lösa klimatkrisen, avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att främja fred och rättvisa. För att nå detta har 17 globala mål för hållbar utveckling antagits. Här kan dulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterläsa om målen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Åsa Ericsson
  

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-02-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp