Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-06-20

Förbud mot terrängkörning på barmark

I Sverige har det varit förbud mot terrängkörning på barmark ända sedan 70-talet men den senaste tiden har det skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Därför vill kommunen uppmärksamma invånarna om vad förbudet innebär.

All terrängkörning med motordrivna fordon på barmark är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Detta gäller även markägare eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men räcker inte som undantag.

Det är alltså inte tillåtet att köra fordon som drivs med motor i naturmark utanför vägar. Detta omfattar till exempel skogsmark, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder och det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Personer som måste köra fordon i terräng för att kunna utföra sitt arbete kan dock få undantag från förbudet. Det kan handla om terrängkörning i direkt samband med jordbruk och skogsbruk, i samband med byggande och underhåll av vägar och kraftledningar, hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt eller arbeten i parker och friluftsområden.

Det är Polisen har hand om tillsynen över terrängkörning. Länsstyrelserna kan även utse naturvårdsvakter som utövar tillsyn inom vissa områden. Vänd dig till polisen om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador i naturen.

Läs mer om förbudet mot terrängkörning

Vid frågor om terrängkörning i Nynäshamns kommun, kontakta kommunens markförvaltare Peter Svedberg på peter.svedberg@nynashamn.se 08-520 682 04.

Text: Emma NyTipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp