Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet syftar bland annat till att ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter. Allt för att underlätta fri rörlighet för tjänsteleverantörer som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad.

Tjänstedirektiv

Typ av tillstånd

Information

Bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd och tillsyn sköts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Brandfarliga varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd och tillsyn sköts av Södertörns brandförsvarsförbund.

Bygglov

Nynäshamns kommun hanterar bygg-, rivnings- och marklov. Länken på rubriken leder till en sida med mer information och där kan du även ladda hem ansökningsblanketter.

Explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd och tillsyn sköts av Södertörns brandförsvarsförbund.

Hygienisk behandling -Lokaler och verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd och tillsyn sköts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kemikalieverksamhetlänk till annan webbplats

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ger information om vad som gäller kring hantering av kemikalier.

Livsmedelsanläggning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För livsmedel är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar för tillsyn och rådgivning. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning. Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Rivningslov

Nynäshamns kommun hanterar bygg-, rivnings- och marklov. Länken på rubriken leder till en sida med mer information och där kan du även ladda hem ansökningsblanketter.

Serveringstillstånd

Alla som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd lämnas av kommunen.

Solariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen ansvarar för tillsynen över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Anmälan av solarieverksamhet görs till tillsynsmyndigheten som är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Sotning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund. Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Tobaksvaror

Den som vill sälja tobaksvaror måste först anmäla detta till kommunen.

Öl, detaljhandel

Med öl avses en dryck med en alkoholhalt som överstigen 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Den benämns som folköl. Den som vill sälja folköl måste först anmäla detta till kommunen.

Öl, servering

Den som vill servera folköl måste först anmäla detta till kommunen.

 
Sidan granskad 2019-11-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp