Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Serverings- och tobakstillstånd och anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

På den här sidan kan du ansöka om serverings- och tobakstillstånd, eller anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

Ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter handläggs av Södertälje kommun. Det betyder att den som vill ansöka om serverings- eller tobakstillstånd, anmäla förändringar i befintligt tillstånd, eller anmäla försäljning av folköl eller e-cigaretter vänder sig till Tillståndsenheten i Södertälje kommun.

Ansökan om serveringstillstånd

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Till ansökan om serveringstillstånd ska bland annat följande handlingar skickas med:

 • Registreringsbevis.
 • Meritförteckning.
 • Intyg om godkänt resultat på kunskapsprov om alkohollagstiftningen (enligt Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov).
 • Köpeavtal.
 • Hyresavtal.
 • Finansiering (kontoutdrag, reverser med mera).
 • F-skattebevis.
 • Ange skriftligt hur många sittplatser som finns för matgäster samt hur många personer som samtidigt får vistas i lokalerna.
 • Ritningar över serveringslokaler samt eventuell uteserveringar.

» Blanketter för serveringstillstånd.

Ansökan om tobakstillstånd

Från 1 juli 2019 måste alla handlare som säljer tobaksprodukter söka nytt tillstånd hos Tillståndsenheten på grund av den nya tobakslagen. Tillståndsplikten omfattar också partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln. Enbart försäljning av e-cigaretter kräver inget tobakstillstånd men försäljningen behöver anmälas till Tillståndsenheten.

» Blanketter för ansökan om tobakstillstånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det säger den nya tobakslagen:

 • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
 • Flera nya platser omfattas av rökförbudet. Till exempel på utomhusserveringar till restauranger och caféer, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på lekplatser, vid kollektivtrafikens hållplatser och vid entréer till lokaler och andra utrymmen där allmänheten har tillträde.
 • Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
 • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.
 • Du som redan har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. När du ansöker om tillstånd kommer vi ta ut en avgift.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköl

Den som vill anmäla försäljning av e-cigaretter och folköl måste anmäla det till Tillståndsenheten.

» Blankett för anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskad 2019-10-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp