Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tillstånd och tillsyn

Här finns information om olika tillstånd som du kan ansöka om hos Nynäshamns kommun. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta kommunens företagslots.

Alkohol - serveringstillstånd

Alla som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd för sprit, vin och starköl lämnas av kommunen.

» Mer information om serveringstillstånd

Använda allmän plats

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för att arrangera ett evenemang eller om du vill gräva eller schakta i kommunens mark.

» Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Brandfarliga varor

Om du ska hantera brandfarliga varor ska du ha tillstånd.

» Sök tillstånd för hantering av brandfarligt gods hos Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster)

Bygga eller riva

Kommunen hanterar alla frågor som rör vad du får bygga, riva eller göra vid när det gäller mark.

» Läs mer om bygg-, rivnings- och marklovsfrågor.

Djur och lantbruk

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sköter tillsyn av lantbrukens användning av gödsel och bekämpningsmedel samt störande djur som långvarigt skällande hundar.

» Läs mer om tillsyn av lantbruk på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet när det gäller tillstånd och tillsyn för djurstallar och djuranläggningar som hunddagis, katthem och cirkus.

» Läs mer om tillståndsprövning för verksamhet med djur hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Vill du ha nötkreatur, grisar, får och getter eller höns ska du anmäla det till Jordbruksverket.

» Du kan läsa om lantbruk med djur på jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Eldningstillstånd

Kommunen har bestämmelser kring vilka veckor du får elda.

» Läs mer om vad som gäller och eldning och eldningsveckor.

Vill du elda övrig tid eller till Valborg ska du kontakta Södertörns brandförsvarsförbund.

» Kontaktuppgifter till Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster)

Evenemang

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för att arrangera ett evenemang.

» Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

» Läs mer om att arrangera evenemang i kommunen

Hälsoskydd

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gör tillsyn av bland annat förskolor och skolor, badanläggningar och hygienlokaler.

» Läs mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Kortjakt

Viltvårdlaget ordnar i samarbete med Nynäshamn kommun jakter för dig som bor i kommunen och som har vapenlicens och jaktkort.

» Läs mer om tider och platser för kortjakt

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

» Läs mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn kring livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Lotteritillstånd

För att få lotteritillstånd kräver Nynäshamns kommun en svensk juridisk person som är ideell förening.

» Ansök om lotteritillstånd

Miljöskydd

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter.

» Läs mer om de olika  miljöfarliga verksamheterna och vad som krävs kring anmälan och tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Musik

För att spela upp inspelad musik kan det krävas tillstånd. Dessa ansvarar Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) för.

» Läs mer om vad som gäller vid uppspelning av musiklänk till annan webbplats (länk öppnas i nytt fönster)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för att underlätta för dem som har svårt att gå och behöver parkera närmare sitt färdmål. Kommunen hanterar din ansökan.

» Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område.

Om du inte äger marken där skylten ska sättas upp måste även markägaren kontaktas för ett godkännande. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Vägverket och/eller från Länsstyrelsen.

» Läs mer i pdf-dokumentet Riktlinjer för skyltningPDF (länk öppnas i nytt fönster)

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund.

» Läs mer om sotning och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Tobak och ölförsäljning

Den som vill sälja eller servera folköl måste först anmäla detta till kommunen. Detsamma gäller för den som vill sälja tobak.

» Anmäl försäljning av tobak och/eller öl

Torghandel

Det finns särskilda platser för torghandel. Du gör bokningen på Nynäshamns kommun.

» Läs mer om hur du anmäler torghandel

Vatten och avlopp

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

» Hitta mer information och anmälningsblanketter kring vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk öppnas i nytt fönster)

Sidan granskad 2019-11-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp