Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vinsterna med PRAO

Genom prao kan du som företagare ge eleverna en inblick i hur just er arbetsplats fungerar och chansen att lära sig nya saker.

Syftet med prao är att visa upp olika branscher för en ny generation, samtidigt som vi ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag.

MM har varit superduktig, vill alltid ha något att göra. Har utfört uppgifterna bra och varit till stor hjälp för oss! Vi ser gärna att hon jobbar extra hos oss när hon fyllt 15 eller gått ut 9:an, säger arbetsgivare efter MMs praktikveckor.

Många branscher har ett stort rekryteringsbehov och hur de ska klara generationsskiftet är en avgörande fråga för deras framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och det gäller att jobba långsiktigt.

Mycket att vinna för alla

Elever behöver ha naturliga mötesplatser med arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga, företagare och de som är etablerade på arbetsmarknaden. Det ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken och hur det fungerar på en arbetsplats. Det är även sätt för dig som företagare att öka kunskapen om och stärka attraktiviteten för just er bransch, att få fler elever att se det som en framtidsbransch. Med andra ord prao är ett sätt att möjliggöra för unga att få sin första arbetslivserfarenhet och för företagare att lära sig mer om nya generationer och deras drivkrafter.

NN har skött sig super! Glad, trevlig och väldigt framåt, tar för sig uppgifter och gör dem perfekt. Han är erbjuden sommarjobb hos oss, säger arbetsgivare efter NNs praktikplatsarbete.

Hur går prao till

  • Eleverna får arbeta högst sju timmar per dag, mellan 06.00 och 20.00.
  • Handledaren fyller i en närvarorapport inklusive ett omdöme för eleven.
  • Eleven får inte någon ersättning för prao.
  • Eleverna är person- och sakförsäkrade genom skolan men arbetsplatsen ansvarar för att inte tilldela eleverna riskfyllda arbetsuppgifter.
  • Arbetsplats och skola har kontinuerlig kontakt före och under praon.

Ni som vill ta emot praoelever kan skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan. Ni kan anmäla intresse när som helst under läsåret. Ni kan även anmäla om ni vill erbjuda en eller flera praoplatser och under vilka perioder det passar bäst.

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta någon av våra tre högstadieskolors studie- och yrkesvägledare. Se kontaktuppgifter i tabellen nedan:

Praoperioderna 2019-2020

Skola

Veckor

Ansvarig studievägledare

Gröndalsskolan

40-41 och 42-43

Kerstin Buda
08-520 736 05
076-125 86 05
kerstin.buda@nynashamn.se

Viaskolan

7-8

Jessica Vall
08-520 689 94
076-125 88 46
jessica.vall@nynashamn.se

Vanstaskolan

11-12 och 13-14

Carita Hultin
08-520 735 12
carita.hultin@nynashamn.se


Sidan granskad 2020-03-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp