Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Företagsbesök

Genom att träffa företagare i er vardag vill vi öka förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Vill du att vi besöker ditt företag? Hör gärna av dig!

Nynäshamns kommun besöker alla typer av företag, från enmansföretag till kommunens större arbetsgivare. Genom att besöka företagare i vardagen får vi en ökad förståelse för era villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och få information om företagens framtidsplaner. Dessutom får vi höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen.

Kommunens representanter som gör besöken informerar även om kommunens verksamheter, framtidsplaner samt om den näringslivsservice som erbjuds företagarna.

Dialogen viktig för utvecklingen

Dialogen mellan företagarna och kommunen behövs för att Nynäshamn ska utvecklas till en attraktiv och växande kommun.

Några av frågorna som diskuteras vid besöken

  • Företagets inriktning och mål
  • Har företaget varit i kontakt med kommunen det senaste året? Om ja, i vilken fråga? Hur upplevde företaget kontakten?
  • Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
  • Vad har företaget för förväntningar på kommunen?
  • Hur ser företagets utvecklingsplaner ut? Finns ett rekryteringsbehov? Vilken kompetens behövs?
  • Information om kommunens aktuella arbete och företagsservice såsom företags- och evenemangslots, företagsstöd, satsningar samt samarbets- och samhällsbyggnadsprojektet.

Återkoppling och uppföljning

Vi vill ta vara på dina idéer och förslag och hoppas att besöket kan bli startskottet för ett fortsatt gott samarbete. Vissa idéer och förslag kan tas tillvara på en gång. Ibland tas frågor tillbaka till kommunen och svaret återkopplas till företaget i efterhand. Mer komplexa frågor och förslag kan kanske inte besvaras direkt men kan leda till förändringar i kommunen på längre sikt.

Vi vill träffa dig!

Är du intresserad av att vi på kommunen kommer och besöker ditt företag? Kontakta oss så bokar vi in ett besök. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.

Sidan granskad 2020-05-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp