Lyssna på sidan Lyssna
  • Bredbandslyftet

Bredbandslyft för Nynäshamns kommun

Ingen kommun är den andra lik och en strategi för bredbandsutbyggnad som fungerat tidigare kan behöva omprövas när förutsättningar, marknaden och utmaningar förändras. Bredbandslyftet är ett arbete för att förbättra förutsättningarna för bredbandsutvecklingen i vår kommun.

Vad är Bredbandslyftet

2009 antog riksdagen en nationell bredbandsstrategi och tillsatte ett år senare ett Bredbandsforum som idag leds av Anders Ygeman. Forumet skapades för att främja samverkan kring bredbandsutbyggnad i hela Sverige. Tillsammans med Region Stockholm har Bredbandsforum gemensamt tagit fram ett strategiprogram, Bredbandslyftet, som ska vara till praktisk hjälp och vägledning för oss på kommunal nivå för att kunna jobba med bredbandsutveckling på bästa sätt.

Genom programmet erbjuds vi hjälp, guide och stöttning för att kunna möta regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige 2025. Programmet har tagits fram i samverkan med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Post- och telestyrelsen (PTS) och aktörer på bredbandsmarknaden. Under rubrik Länkar hittar du mer information om Bredbandslyftet.

Representanter från Bredbandsforum, Region Stockholm och Nynäshamns Kommun Vid Workshop juni2019

Representanter från Bredbandsforum, Region Stockholm och Nynäshamns Kommun.

Startskottet för Nynäshamns kommun

Tisdagen den 25 juni 2019 var startdatumet för en första workshop där representanter från Nynäshamns kommun, Bredbandsforum och Region Stockholm träffades och diskuterade hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt bredbandsutbyggnad i vår kommun.

Fortsatt arbete under hösten 2019

I det initiala arbetet har man tagit fram förberedande situationsanalyser och statistik. Det har därefter trattats ner till rekommenderade fokusområden som en intern arbetsgrupp nu tagit över och arbetar vidare med.

Senare i höst kommer ett uppföljningsmöte ske, då vi åter ses för att gå igenom arbetsgruppens förarbete och underlag kring möjliga strategier att jobba framåt med.

Sidan granskad 2019-08-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp