Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Våra medarbetare

Kommunens viktigaste resurs är våra medarbetare. Närmare 2000 fantastiska individer som varje dag arbetar för att göra Nynäshamn till en ännu bättre plats att bo och leva i. Det är vi tillsammans som ser till att viktiga funktioner och infrastrukturer fungerar, från det att en ny liten kommuninvånare föds och genom hela livet.

Våra medarbetare befinner sig i många olika delar av kommunens verksamheter, men vi delar alla samma värdegrund. Det är en kompass och ett förhållningssätt som vi utgår ifrån i vårt dagliga arbete och i vår strävan att utveckla en professionell organisation. Vi strävar alla efter att på ett professionellt sätt möta Nynäshamns kommuninvånare och företag i deras förväntningar på kommunens tjänster. Våra ledord är: Öppen, engagerad, modig och respektfull som ska leda till tillit.

Sveriges viktigaste jobb

Vi anser att våra medarbetare har Sveriges viktigaste jobb och vi är därför delaktiga i Sveriges kommuner och landstings samarbetsprojekt med samma namn. Målet med projektet Sveriges Viktigaste Jobb är att öka kunskapen om vad för slags tjänster som finns inom kommuner och landsting. Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning. Projektet arbetar för att stärka kommunernas och landstingens arbetsgivarvarumärken som har blivit en viktig faktor när det kommer till att attrahera, rekrytera, och behålla kompetenta (skickliga) medarbetare. Här kan du läsa mer om projektet Sveriges viktigaste jobb. http://www.sverigesviktigastejobb.se/länk till annan webbplats

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna leva upp de krav vi själva, och våra kommuninvånare, ställer på oss måste vi kunna rekrytera kompetent (skicklig) och engagerad personal, men även behålla den personal vi redan har. Vi genomför årligen medarbetarundersökningar för att säkerställa att vi ständigt utvecklas och för att kunna fortsätta att erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats. Vi är noga med att alla medarbetare får årliga medarbetarsamtal och att de får möjligheten att vara med och påverka sin roll och verksamheten.

Varje år erbjuder Nynäshamns kommun sommarjobb till ungdomar för att kunna ge dem rätt förutsättningar, förkunskap och introduktion till arbetslivet. Alla ungdomar mellan 16-18 år som har visat intresse får möjligheten att arbeta tre veckor under sommarperioden. Vår satsning på sommarjobben för ungdomarna är ett led i att hitta och attrahera framtida medarbetare och stärka kunskapen om kommunen som arbetsgivare. Under 2017 har cirka 430 ungdomar fått erbjudande om sommarjobb.

Medarbetare i siffror 31 december 2016

Antal medarbetare: 1970 (1890)

Genomsnittlig ålder: 45,4 år (45,9)

Andel kvinnliga medarbetare: 80,5 % (80,6%)

Andel kvinnliga befattningshavare: 73,9% (74,3%)

Personalomsättning: 12,0 % (10,2%)

 

Sidan granskad 2018-06-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp