Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar om sommarjobb 2020 för arbetsgivare

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om sommarjobb.

Hur gör jag om jag vill erbjuda plats om sommarjobb?

Det finns två sätt att erbjuda plats om sommarjobb. Du kan antingen fylla i inbjudanPDF på kommunens webbplats, skriv ut och skicka det med internpost eller vanlig post. Du kan också svara på inbjudan som skickats till alla chefer per mail. I inbjudan fyller du i alla information som efterfrågas och anger hur många platser du har inom respektive period.

Hur kommer urvalet att gå till?

I ansökan gör ungdomarna val (period, geografisk placering och kategori/verksamhet) som sedan används vid matchning av arbetsplatser. Alltså kommer ungdomarnas svar att vara underlag för matchningen mot arbetsplatser.  

Kan jag välja vilka ungdomar jag vill anställa via kommunen?

Nej! Du kan inte välja vem du vill anställa. Kommunen följer likställighetsprincipen. Det betyder att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Ett syfte med kommunens sommarjobb är att de som inte har ett fungerande nätverk ska få möjlighet att prova på arbeten som de annars inte skulle få en chans till.  

När får jag veta vilka ungdomar som ska sommarjobba hos mig?

När alla ungdomar svarat på sitt erbjudande och vi har genomfört samtliga gruppintervjuer kommer vi skicka ut namn och information till er arbetsgivare. Det kommer att ske senast i början på maj.  

Hur förbereder vi oss för ungdomarnas sommarjobb?

När ungdomarna tackat ja till ett sommarjobb i en viss kategori/verksamhet kommer de bli kallade till en obligatorisk gruppintervju. Vi försöker samla alla ungdomar som ska arbeta inom samma kategori/verksamhet. På gruppintervjun kommer ungdomarna få besvara några frågor kring sitt sommarjobb samt skriva ett personligt brev.

Svaren på frågorna och det personliga brevet kommer att skickas till er/varje
arbetsplats tillsammans med övriga handlingar som underlag i era förberedelser inför varje ungdoms sommarjobb På gruppintervjun kommer vi
även ge arbetsmarknadsinformation såsom regler och riktlinjer, rättigheter och skyldigheter med mera.

Hur kommer ni göra med de ungdomar som har särskilda behov?

De ungdomar som har särskilda behov kommer att placeras på de arbetsplatser som uppgett att de kan ta emot ungdomar med behov av extra stöd.

Hur ska en introduktion gå till?

Kommunens sommarjobbssamordnare kommer att se till att ni har mallar för introduktion specificerat för varje bransch/verksamhet.  

Hur gör vi om någon missköter sig?

Kommunen har rutiner för hur ni ska hantera varje unik situation. Kontakta kommunens sommarjobbssamordnare så får ni hjälp i frågan.  

Hur gör vi med tidrapporten?

På gruppintervjun får ungdomarna sitt anställningsbevis med tillhörande viktiga dokument. Anställningsbeviset är deras tidrapport. Vid avslutad period fyller ni tillsammans i tidrapporten och skriver under att ni tillsammans tagit del av rapporten. Handledarna/chefer på varje arbetsplats skickar ifylld och underskriven tidrapport till lönekonsulterna på kommunen. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Vad gör vi om tidrapporten kommer bort?

Kontakta kommunens sommarjobbssamordnare så får ni en ny. Eller skriv ut PDF som finns under Information till arbetsplatser.

Sidan granskad 2020-01-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp