Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Värdegrund

Nynäshamns kommuns värdegrund är ett förhållningssätt som är vägledande i hur vi arbetar och hur vi möter varandra. Med våra ledord öppen, engagerad, modig och respektfull bygger vi den tillit och förtroende som är nödvändigt för oss i vår vardag och vårt uppdrag. Vår gemensamma värdegrund är den kompass och det förhållningssätt vi arbetar mot.

Vår gemensamma värdegrund är det kit som binder oss samman. Den bidrar till att utveckla en positiv intern dialog, skapa en gemensam bild och sammanhållning internt samt öka förtroende för våra verksamheter.

På alla våra arbetsplatser diskuterar vi återkommande vad värdegrunden innebär för oss var och en och tillsammans i det dagliga arbetet. Vi följer upp hur värdegrunden efterlevs både i interna och externa kvalitets- och attitydundersökningar som medarbetarsamtal, lönesamtal, medarbetarundersökning, medborgarundersökning och brukarundersökningar.

Värdegrunden är ett stöd för verksamhetens medarbetare och chefer för att nå målen i kommunens Mål och budget samt ge vägledning åt medarbetares och chefers handlande och förhållningssätt i vardagen. Den ska också möjliggöra för Nynäshamns kommun att utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare.

Sidan granskad 2017-07-07
Sidansvarig: Åsa Gutesten

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp