Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har sedan år 2014 en Näringslivstrategi. Syftet med strategin är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra Nynäshamns kommuns arbete för näringslivsutveckling.

Näringslivsstrategin innehåller bland annat en beskrivning av Nynäshamns kommuns roll för att främja näringslivsutveckling, vilka förutsättningarna är för ett framgångsrikt näringslivsarbete samt en vision.

Vision för Nynäshamns kommun näringslivsarbete

”År 2020 är Nynäshamns kommun en attraktiv plats för etablering av företag i en av de starkaste tillväxtregionerna i Europa. Här kan näringslivet växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen goda förutsättningar. Arbetet sker i dialog och samarbete där medborgare och näringsliv erbjuds frihet att utvecklas.”

Näringslivsstrategin pekar även ut sex strategiska utvecklingsområden. De är:

  • Främja tillväxt i små och medelstora företag.
  • Tillgång till verksamhetsmark.
  • Stimulera nyetableringar och nyföretagande.
  • Samverkan och bra näringslivsklimat.
  • Förbättrad infrastruktur och bredbandsutbyggnad.
  • Höjd utbildningsnivå och möjlighet till rekrytering.

Varje utvecklingsområde innehåller ett eller flera mål.

Sidan granskad 2018-03-14
Sidansvarig: Linnéa Gustavsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp