Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vanligaste lotsfrågorna

På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna som Företagslotsen får.

När behöver jag bygglov?

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för att använda en byggnad för ett nytt ändamål, om förändringen är av väsentlig karaktär. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel plank eller mur) krävs också bygglov. Det kan också behövas bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt. Mer information finns på kommunens informationssida för bygglovsfrågor.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Det är svårt att säga hur lång tid det tar eftersom handläggningstid och behov av kompletteringar varierar mycket från ärende till ärende. Tiden kan till exempel bero på om marken är detaljplanerad eller inte, behöver grannarna höras, behöver utredningar kompletteras, andra kommunala förvaltningar yttra sig, etcetera.Du är välkommen att ringa måndag-fredag klockan 9-10 via kommunens växelnummer 08-520 680 00 eller skicka ett mail till Bygglovenhetens e-postadress bygglov@nynashamn.se. Läs mera om bygglov på kommunens hemsida för bygglov.

Kan jag få ekonomiskt stöd för min verksamhet?

Nynäshamns kommun har inte möjlighet att stödja enskilda företag ekonomiskt men på kommunens webbplats finns information om externa stöd som finns att söka.

Varför tar kommunen betalt för tillsyn som jag som företagare är tvungen att ha?

Kommunen är enligt lag skyldig att ha tillsyn och kontroller inom områden som miljö och hälsa, livsmedel, brandsäkerhet, med mera. Det kräver resurser så därför måste kommunen ta betalt för den tillsyn och de kontroller som görs på ditt företag. Det är kommunstyrelsen som bestämmer taxan för detta.

Behöver jag tillstånd för min verksamhet?

Ring eller skicka e-post till Företagslotsen. Lotsen ger dig råd om tillstånd som du behöver söka samt slussar dig vidare till rätt personer inom kommunen.

Behöver jag något särskilt tillstånd?

På sidan verksamt.se finns information om det.

Sidan granskad 2018-01-16
Sidansvarig: Linnéa Gustavsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp