Lyssna på sidan Lyssna

Yt- och grundvattenplan

Våra sjöar, vattendrag och kustvatten ska vara rena.  Yt- och grundvattenplanen är ett av kommunens styrdokument i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten.

Yt- och grundvattenplanen berör naturvatten som sjöar, vattendrag och kustvatten och hur vattenkvalitet ska förbättras på olika sätt.

Syftet med yt-och grundvattenplanen är att:

  • visa hur kommunen ska arbeta för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
  • bidra i arbetet mot en hållbar utveckling i Nynäshamns kommun.
  • kartlägga kommunens vatten.
  • bidra till att hålla samman vattenfrågorna.
  • fungera som underlag för planering och skapa struktur för det fortsatta vattenarbetet i kommunen.
Sjön Fjättern

Foto: Hanna Lilja

EU-direktiv styr

EU:s ramdirektiv för vatten förbinder kommunerna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Det innebär att våra sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status till 2015, med tidsundantag för de flesta av kommunens vatten till 2027. Yt- och grundvattenplanens mål är att kommunens vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid.

Planens olika delar

Planen är uppdelad i tre delar: 

Huvuddokumentet innehåller mål och syfte, beskriver vattenförvaltningen och kommunens roll i denna, övergripande åtgärder och riktlinjer samt konsekvenser av planen.

Bilaga A beskriver kortfattat vilka vatten vi har i Nynäshamns kommun, vilka miljöproblem de har, vilka lagar och styrdokument som berör vatten, vilken miljöövervakning som sker, ordlista och länk- och lästips.

Bilaga B är mest omfattande och innehåller mer detaljerade beskrivningar av kommunens vatten och avrinningsområde, samt åtgärder och riktlinjer för dessa.

LOVA-bidragets logotyp

Statligt bidrag har delfinansierat arbetet

Kommunen har mottagit LOVA-bidrag för arbetet med yt- och grundvattenplanen. Det är ett statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt som syftar till att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Läs mer om LOVA-bidraget under Länkar. 

Mer information om Sveriges vatten

Den som vill veta mer om kommunens och Sveriges olika vatten kan titta på VISS (Vatten Informationssystem Sverige) webbplatslänk till annan webbplats. Där kan du klicka dig fram till olika vatten på kartan och se hur dessa mår samt när miljökvalitetsnormerna ska vara uppfyllda.

Sidan granskad 2019-03-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp