Lyssna på sidan Lyssna

Trädfällning

Kommunen får ofta önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Träden har många viktiga funktioner i vår närmiljö och vi är restriktiva när det gäller trädfällning.

Vi får ofta önskemål om att ta ner träd som kommunen äger och sköter om. Träd som finns på kommunens mark får bara fällas av kommunens personal. Eftersom träden är viktiga för vår närmiljö vill vi helst inte fälla friska träd. Trädfällning på kommunens mark ska gynna alla kommuninvånare.

Kommunen fäller inte träd när:

  • trädet skymmer utsikten.
  • trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt.
  • trädet skuggar tomt eller bostadshus.
  • trädet skymmer tekniska anläggningar som solpaneler eller TV-antenner.
  • trädet lutar.

Kommunen fäller enbart träd när:

  • träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara.
  • vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling.

Hur går jag till väga om jag vill att ett träd ska fällas på kommunens mark?

Vill du att träd ska fällas på kommunens mark behöver du ange goda skäl till åtgärden. Du får inte själv fälla träd på kommunens mark utan det görs av kommunens personal.

Gör en kartskiss över området som visar var det aktuella trädet är placerat. Ange antal, trädslag och placering. Redogör motivet till fällningen och bifoga  foton. Skicka ansökan tillsammans med dina kontaktuppgifter till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: mosn@nynashamn.se

Om din ansökan beviljas så kommer kommunens personal att fälla träden åt dig.

Grenar och rötter från kommunens träd sträcker sig in över min tomt. Vad får jag göra?

Du som granne får ta bort roten eller grenen, men du måste alltid fråga först så att kommunen får möjlighet att själva utföra åtgärden.

Vad händer om ett träd fälls olovligt?

Olovlig trädfällning kan leda till dryga böter. Allmänheten kan rapportera olovlig fällning till kommunen som efter utredning avgör om en polisanmälan ska göras.

Får jag ta material från fällda träd?

Kommunen får ibland frågor om det inte finns möjlighet att privatpersoner kan få ta av det avverkade materialet. Detta är tyvärr inte möjligt. Dels kan inte kommunen gynna enskilda personer och dels finns det en anledning till att det avverkade materialet lämnas kvar. 

Varför har ni lämnat kvar avverkade träd?

Ibland när kommunen har tagit ner träd lämnas stammar, grenar och/eller ris kvar i naturen. Att medvetet låta trädstammar, grenar och ris ligga kvar i naturen kallas för att skapa en faunadepå. Detta gör kommunen för att öka den biologiska mångfalden. Vanligtvis när träd avverkas transporteras de bort och de arter som behöver döda träd för att överleva har ingenstans att bo och gömma sig, eller något att äta. Skalbaggar, fåglar, igelkottar och groddjur är exempel på djur som har nytta av döda träd. Ekar är särskilt värdefulla, både levande och döda. Under och efter en eks livstid kan minst 1000 olika arter vara knutna till den på olika sätt.

På några platser i kommunen finns skyltar som berättar om faunadepåer. Ett exempel är den ekstam som ligger i tre delar mittemot Gröndalshallen längs Idunvägen i Nynäshamn. Det finns även skyltade faunadepåer vid Naturskolan i Ösmo samt på flera platser öster om Alhagens våtmark, kring torpet Blommenstorp. Dessa skyltar är uppsatta av Stockholm hamnar och har gjorts i samband med utbyggnaden av Norviks hamn. 

Tre liggande ekstockar med grönskande omgivning.

Faunadepå vid Gröndalshallen i Nynäshamn.

Ska inte alla döda träd fällas?

Att ett stående träd är dött är inget skäl för fällning. Döda träd kan vara värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om. Beslut om trädfällning för ett dött träd fattas av kommunens personal utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom. Kommunens personal undersöker alla träd där det kommer in anmälningar om att ta bort dem.

Träd är viktiga för människan

Träd ger lä, dämpar dagvattenavrinning, utjämnar temperaturtoppar, renar luften, binder damm och producerar nytt syre. Träden är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden, i synnerhet stora gamla träd. Många växter och djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Dessutom skapar träden en trivsam miljö för oss människor.

Träden ger också höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer. De visar årstidernas växlingar och har positiva effekter för den psykiska hälsan.

Sidan granskad 2019-03-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp