Lyssna på sidan Lyssna

Skog och skogsbruk

Kommunen äger flera skogsfastigheter och bedriver skogsbruk på dessa.

Foto som visar en tallskog

En stor del av den mark kommunen äger är skog. Ungefär 32 kvadratkilometer skogsmark ägs av kommunen, det motsvarar nära 10 procent av hela Nynäshamns kommuns yta. I skogen inom kommunens gränser är de vanligaste trädslagen gran och tall, ungefär vart femte träd är någon typ av lövträd som exempelvis björk, asp eller sälg.

Virkesförråd och produktionsförmåga

Volymen på kommunens totala virkesförråd är på cirka 560 000 skogskubikmeter (ett volymmått på hela trädet förutom roten), av detta är 78 procent tall och gran, resten är olika typer av lövträd.
Medelbonitet, det vill säga skogsmarkens bördighet eller produktionsförmåga, i kommunen är 5,9 skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha) vilket är lite högre än genomsnittet för hela Sverige som är 5,3 m3sk/ha.

Kommunens skogsbruk

Kommunens bedriver ett hållbart skogsbruk och utför olika typer av skogsbruksåtgärder varje år för att hålla skogen i ett bra skick. Röjning och gallring av skogen gör att allmänheten har lättare att ta sig fram vid till exempel svamp- och bärplockning. Det betyder även att växtligheten vid marken får mer ljus och plats vilket gör att det kan växa fler bärbuskar, svampar och annat.

Gallring och avverkning ger även kommunen en viss inkomst från försäljning av timmer och massaved. Massaved är de träd och grenar som inte är långa och tjocka nog för att bli timmer, utan används till pappersmassa.

De skogsbruksåtgärder som görs är:

  • Röjning – utglesning av ungskog, det vill säga träd med en höjd mellan 2 och 6 meter. Träden som tagits ned lämnas kvar i skogen.
  • Gallring – ungefär vart tredje träd tas bort för att ge plats och ljus för kvarvarande träd och växtlighet. Träden som tagits ned tas tillvara och blir pappersmassa eller ved för vedeldning.
  • Förstagallring – utglesning av träd med en höjd mellan 12 och 18 meter. Träden tas tillvara och blir till exempel pappersmassa eller ved för vedeldning.
  • Andragallring – utglesning av större träd som kan tas tillvara som timmer.
  • Föryngringsavverkning – de flesta träd huggs ned för att ge plats och ljus för nya plantor. Träden tas tillvara för att bli timmer och pappersmassa.
Sidan granskad 2019-03-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp