Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Stora Vika kalkbrott

Nynäshamns kommun avser bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott med omgivningar. Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut (föreskrifter) inklusive skötselplan och tillhörande kartor.

I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värdefulla miljöer. Det finns ett rikt växt- och djurliv tack vare den kalkrika marken. I kalkbrottet finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar och vissa ovanliga mineraler har bara hittats här inom Sveriges gränser. Kring kalkbrottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels är det miljöerna kopplade till kalkbrytningstiden men det finns även flera fornlämningar i området. Till exempel har en björnhuvudyxa från stenåldern hittats strax sydost om brottet. 

Sammantaget gör dessa värden att kalkbrottet och dess närmaste omgivningar lockar många besökare och utgör en viktig plats som tätortsnära natur, men även som besöksmål för mer långväga gäster. Detta är anledningen till att Nynäshamns kommun vill göra ett naturreservat av området.

Avslutat samråd

Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut (föreskrifter) inklusive skötselplan och tillhörande kartor. Förslaget var ute på samråd mellan den 3 maj och 16 juni 2019 där berörda sakägare, myndigheter och allmänheten kunde lämna synpunkter.

Nu ska kommunen sammanställa de synpunkter som kommit in och revidera förslaget. Samtidigt pågår markförhandlingar med fastighetsägarna till området.

Under rubriken Dokument finns de handlingar som ingick i samrådet.

Sidan granskad 2020-01-31

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp