Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Stora Vika kalkbrott

Marken där Stora Vika kalkbrott ligger ägs av privata fastighetsägare och här är det inte tillåtet att bada. Kommunen arbetar för att bilda ett naturreservat och ge allmänheten tillgång till området.

Information gällande bad

Inom kalkbrottet finns en pågående industriverksamhet med mellanlagring av flis. Vägbom och skyltar upplyser om att det inte är tillåtet för obehöriga att vistas inom industriområdet. Bad och annat intrång, till exempel att köra in med bil förbi den ibland öppna bommen, är därmed inte tillåtet. Många personer tar sig ändå in för att bada, dyka med mera i Sänket (stora brottsjön), något kommunen inte ställer sig bakom. Här hittar du vanliga frågor och svar om kommunens ansvar för sophantering, parkeringsfrågor och bad inom området.

I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värdefulla miljöer. Det finns ett rikt växt- och djurliv tack vare den kalkrika marken. I kalkbrottet finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar och vissa ovanliga mineraler har bara hittats här inom Sveriges gränser. Kring kalkbrottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels är det miljöerna kopplade till kalkbrytningstiden men det finns även flera fornlämningar i området. Till exempel har en björnhuvudyxa från stenåldern hittats strax sydost om brottet. 

Sammantaget gör dessa värden att kalkbrottet och dess närmaste omgivningar lockar många besökare och utgör en viktig plats som tätortsnära natur, men även som besöksmål för mer långväga gäster. Detta är anledningen till att Nynäshamns kommun vill göra ett naturreservat av området.

Avslutat samråd

Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut (föreskrifter) inklusive skötselplan och tillhörande kartor. Förslaget var ute på samråd mellan den 3 maj och 16 juni 2019 där berörda sakägare, myndigheter och allmänheten kunde lämna synpunkter.

Under rubriken Dokument finns de handlingar som ingick i samrådet.

Vad händer just nu?

Efter samrådet har kommunen reviderat förslaget efter de synpunkter som kommit in. Dock finns flera knäckfrågor kvar som är svåra att lösa och det är därför som reservatsbildandet drar ut på tiden. För närvarande har ett förslag om hur reservatsbildandet ska fortsätta tagits fram och godkänts i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vidare till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Det kommer att ske under hösten.

Sidan granskad 2020-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp