Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Naturvårdsprojekt

Kommunen driver och är delaktig i naturvårdsprojekt på flera olika sätt. Här kan du läsa mer om vilka projekt som är aktuella.

Pågående projekt

  • Fjärilsstigen/Fjärilarnas marker i Stora Vika. Ett samarbetsprojekt mellan kommun, naturskolan och Nynäshamns Naturskyddsförening. Läs mer om Fjärilsstigen och Fjärilarnas marker.
  • Nytt naturreservat i Stora Vika. Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av kalkbrottet och dess närmaste omgivningar. Mellan den 3 maj och 16 juni 2019 pågick samråd om de föreslagna reservatsföreskrifterna inklusive skötselplan och kartor.
  • Södertörnsekologerna: Kommunen är med i nätverket Södertörnsekologerna med tio andra Södertörnskommuner. Gruppen har utfört flera inventeringar och informationsprojekt genom åren. 2017 och 2018 inventerades fladdermöss kring sjön Tärnan, Fituna, Östra Styran, Stora Vika samt vid Kalvö och Alhagen. Läs mer om fladdermusprojektet här.länk till annan webbplats Under 2019 kommer det göras en långtidsövervakning av fladdermöss ute på Öja för att undersöka de fladdermöss som flyttar över vintern. Det kommer även att inventeras fladdermuskolonier på ett par platser i kommunen.
  • Yt- och grundvattenplan: Kommunen har arbetat fram en Yt- och grundvattenplan. Planen visar hur kommunen kan få bättre vattenkvalitet i sjöar, kustvatten och vattendrag. Planen beräknas antas under 2019.
  • Dyåprojektet: Nynäshamns kommun har tillsammans med lantbrukare genomfört ett projekt med odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten.
  • Reglering av vattenståndet i Muskan: Nynäshamns kommun använder inte längre Muskan som vattentäkt. I projektet ska man därför ersätta dammkonstruktionen med ett mer naturligt hinder som tillåter fiskar och djur att ta sig in i Muskan från Muskån.

Avslutade projekt

  • Inventering av skyddsvärda träd: Länsstyrelsen har inventerat stora, gamla och på annat sätt skyddsvärda träd. Inventeringen avslutades 2014.
  • Inventering av växter och djur i sjöar 2014. Under hösten 2014 genomfördes en inventering av bottenfauna (bottenlevande djur) och makrofyter (vattenväxter) i nio av Nynäshamns sjöar.
  • Östra Styrans våtmark. Våtmarken restaurerades 2012-2015. Syftet var att främja fågelliv och rekreation i området. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Östra Styrans våtmarker och Nynäshamns kommun. Läs mer om naturområdet Östra styran.
 
Sidan granskad 2019-10-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp