Lyssna på sidan Lyssna

Jätteloka och andra invasiva främmande arter

Det finns många växter, djur, svampar och mikroorganismer i vår natur som har spridits utanför sitt normala utbredningområde. Vissa av dessa arter sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Dessa arter benämns som invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan bestå av växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. Några exempel på invasiva främmande arter är jätteloka, parkslide, vresros, blomsterlupin, jättebalsamin, signalkräfta och spansk skogssnigel. Som markägare har du ansvar för att bekämpa invasiva främmande arter på din mark.

På denna webbsida berättar vi främst om växten jätteloka. Vill du veta mer om jättelokan och andra invasiva främmande arter finns mycket information samlad på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Rapportera invasiva främmande arter

Jätteloka, parkslide, blomsterlupin och jättebalsamin finns på många platser i kommunen. Rapportera ditt fynd till Artportalenlänk till annan webbplats eller invasivaarter.nulänk till annan webbplats för att göra myndigheter och andra uppmärksammade på problemet. Glöm inte att fota ditt fynd så att det går att avgöra om det verkligen är jätteloka och inte en förväxlingsart.

Markägare ansvarar för bekämpningen

Den som äger eller sköter marken som en invasiv främmande art växer på är ansvarig för att den bekämpas där. Här är exempel på markägare och den mark som de är ansvariga för.

  • Privata markägare – sin egen mark
  • Nynäshamns kommun – kommunal mark
  • Trafikverket – mark vid järnväg och allmän väg
  • Ägare tillhörande samfällighet – mark som ägs gemensamt av samfälligheten
Jätteloka växande vid järnvägsräls

Jätteloka

Hittills är det främst växten jätteloka som utgjort ett problem i Nynäshamns kommun. Jättelokan är en oönskad växt som sprider sig snabbt och växtsaften kan ge brännskador på huden. Jättelokan, Heracleum mantegazzianum, infördes till Sverige på 1800-talet som prydnadsväxt. Den kallas ibland också för björnloka, jättebjörnloka, björnfloka och jättefloka.

Tränger undan andra växter

Jätteloka finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Jättelokan tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd och är ett hot mot den biologiska mångfalden. En enda planta kan producera upp till 50 000 frön. Fröna sprider sig lätt med hjälp av vind och vatten eftersom de är lätta, platta och flyter bra.

Växtsaften skadar

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen, furokumariner, som påverkar hudens känslighet för solljus. När hud som kommit i kontakt med växtsaft från jättelokan utsätts för solljus eller ultraviolett ljus uppstår symptom som liknar en brännskada. Man kan få kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont och som tar lång tid att läka. Ämnet finns i hela växten och det kan räcka med att bara röra vid blomman helt lätt för att få saften på sig.

Stora flikiga gröna blad

Så tar du bort jättelokan

För att bekämpningen ska vara framgångsrik måste alla drabbade markägare inom ett område ta bort samtliga jättelokor som upptäckts. Annars kommer jättelokorna garanterat tillbaka.

För bästa resultat bör jättelokan tas bort under flera år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. I en del frön avstannar grobarheten och fröet kan gro ännu efter upp till 10 år. Bekämpa arten metodiskt genom att ta bort blomstängeln innan blomman har bildat frön. Eftersom jättelokan bara blommar en enda gång så kommer växterna att försvinna med tiden. Detta sätt är effektivt men långsamt. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken på våren eller behandla roten med hetvatten efter att plantan kapats. Hantera växtavfall och jord som kan innehålla frön så de inte sprids vidare. På SRV Återvinnings webbsida kan du läsa mer om hur du ska göra dig av med växtavfalletlänk till annan webbplats.

Vid bekämpningen finns risken att man kommer i kontakt med växtsaften. Var försiktig och använd skyddande kläder och glasögon.

Nynäshamns kommun bekämpar de jättelokabestånd som finns på kommunens mark, främst i områden där många människor vistas, speciellt barn. Meddela kommunen om du hittar jätteloka i närheten av exempelvis kommunala lekplatser eller badplatser, se kontaktuppgifter till Kontaktcenter under rubriken Kontakt. Bifoga ett foto av ditt fynd och beskriv eller ta en skärmbild på mobiltelefonen från en kartapplikation för att visa var fyndet gjordes.

Sidan granskad 2020-08-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp