Lyssna på sidan Lyssna

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Vi vill att stadens grönska, parker och natur ska utvecklas på bästa möjliga sätt när staden utvecklas. Därför har kommunen tagit fram en grönstrukturplan för Nynäshamns stad.

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Grönstrukturplanen beskriver Nynäshamns stads parker och grönområden och hur kommunen vill att de ska utvecklas till 2030. Grönstrukturplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2017.

Cirka 100 grönområden har undersökts

Under arbetet med planen har cirka 100 av stadens grönområden undersökts. Exempelvis vad det finns för växtlighet i området, hur lätt det är att hitta dit och om grönområdet känns privat eller som att vem som helst får besöka området. Grönstrukturplanen baseras även på enkäter med boende, förskolor och skolor om hur de upplever och använder grönområdena. Arbetet med planen är delvis finansierat med regeringens medel för lokala naturvårdsåtgärder, ett så kallat LONA-bidrag. 

Sammantaget visar kartläggningen att det finns många värdefulla grönområden och annan grönska i staden, men att grönstrukturen de bildar behöver bli mer sammanhängande. Grönområdena behöver bli mer tillgängliga för oss människor och gynna spridningen av växter och djur bättre. Omväxlingen mellan grönområdena behöver också förstärkas på olika sätt.

Fyra nya stadsparker föreslås

Fyra stadsparker föreslås utvecklas i staden: Svandammsparken, Stadsparken, Kamelparken vid Alkärrsplan och Estö Park (på platsen för Estös före detta idrottsplats). Stadsparkerna ska fungera som välanvända vardagsrum och kan bli en del av stadens ansikte utåt för besökare och turister.

Stadsparkerna kompletteras av ett antal kvartersparker, som framförallt är till för dem som bor nära. I planen ges fler konkreta förslag på hur grönstrukturen kan förstärkas, till exempel genom att skapa ny grönstruktur när staden växer. Här anges också en övergripande strategi med fyra principer för hur grönstrukturen kan utvecklas: värna, vårda, förstärka och kompensera. Läs mer om strategierna i grönstrukturplanen som ligger under Dokument.

Sidan granskad 2020-09-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp