Lyssna på sidan Lyssna

Förbud mot terrängkörning

I Sverige har det varit förbud mot terrängkörning ända sedan 70-talet. Dock finns fortfarande problem med att markskador uppkommer från otillåten körning i terrängen, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Här kan du läsa vad förbudet innebär.

För att skydda naturen

All terrängkörning med motordrivna fordon är förbjuden om du inte har ansökt och beviljats dispens. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen. Med det menas att körningen inte får skada växtligheten, friluftslivet, djurlivet, jordbruket eller skogsbruket. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt, men räcker inte som undantag.

Vattenfyllda hjulspår i lövskog.

Källa: Naturvårdsverket. Fotograf: Per Ax

Vilka fordon gäller det?

Förbjuder gäller motordrivna fordon. Med det menas alla fordon som drivs med motor, till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Förbudet gäller även om fordonet drivs med el.

Vad är terräng?

Med terräng menas all naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Undantag från förbudet

Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har sökt och fått tillstånd från markägaren. Undantag kan enligt lagen ges till de som måste köra fordon i terräng för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om terrängkörning i direkt samband med jordbruk och skogsbruk, i samband med byggande och underhåll av vägar och kraftledningar, hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt eller arbeten i parker och friluftsområden. Det är länsstyrelsen som beslutar om undantag från förbudet.

Vem ska se till att förbudet följs?

Det är polisen har hand om tillsynen över terrängkörning. Länsstyrelserna kan utse naturvårdsvakter som också utövar tillsyn inom vissa områden. Vänd dig till polisen om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador i naturen.

Vid frågor om terrängkörning i Nynäshamns kommun, kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidan granskad 2020-01-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp