Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Örens naturreservat och Torö stenstrand

Örens naturreservat och Torö stenstrand ligger på Torös sydspets. Ören bjuder på en fantastik utsikt över havet och en härlig naturupplevelse. Det här är också ett av Sveriges bästa surfingställen.

Ören är ett mycket naturskönt område och en av få platser på Södertörns fastland där man har utsikt över havet och den öppna horisonten. Området besöks därför av många som uppskattar att vandra längs stränderna och vill uppleva den fantastiska utsikten. Här kan man också promenera i strövvänlig skog och bada. Den långgrunda sandstranden på Örens norra sida passar speciellt bra för bad.

Stenstrand och hav

Torö Stenstrand

Revidering av reservatshandlingar och tillsyn längs stranden

Just nu pågår en revidering av reservatsföreskrifter och skötselplan för Örens naturreservat. De reservatsföreskrifter, kartor och skötselplan som gäller i dagsläget finns att läsa under Dokument längre ner på denna sida. I arbetet med revideringen ser kommunen bland annat över frågor kring parkering, vägskötsel och eventuellt uteslutande av en fastighet från reservatet.

Under hösten planerar kommunen ett samråd där förslag till nya reservatsföreskrifter, kartor och skötselplan kommer att presenteras. I samrådet kommer sakägare, myndigheter och allmänheten att kunna komma med synpunkter, så kallade yttranden. Bland annat kommer förslag på placering av nya parkeringsplatser ingå i samrådet.

Parallellt med reservatsrevideringen pågår ett tillsynsarbete med att se över tillgängligheten till strandlinjen. Det innefattar bland annat att se över den skyltning och byggnation som uppkommit längs stranden under åren. Denna del av projektet berör enskilda fastighetsägare och behandlas som separata ärenden.

Natur och geologi

Ören består av en stor isälvsavlagring med strandvallar och klapperstenstränder. Här finns flera olika naturtyper som till exempel strandtallskog med knotiga martallar och täckande mattor av mjölon. Mjölon ser ut ungefär som lingon och är mycket känsliga för slitage. Undvik att trampa på dessa växter. På Ören finns också en speciell strandvegetation med sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Fågelliv

Under alla årstider har Ören något att erbjuda fågelskådare. Ören är kanske den bästa sträckfågellokalen i Stockholms län, det vill säga en plats där flyttfåglar passerar. Ejdersträcket under tidig vår är en oförglömlig naturupplevelse och höstens stora rovfågelflytt är något som ingen ornitolog vill missa.

Den enorma ansamlingen av flyttande fågel beror på att de flyttfåglar som kommer norrifrån inte gärna vill flyga över öppet vatten. Då tvingas de följa Södertörnshalvön och Ören blir den sista platsen på fastlandet de passerar innan de fortsätter sin färd söderut. Vissa höstar invaderas udden av till exempel fåglarna tallbit och bändelkorsnäbb som kommer från de stora taigaskogarna i öst. De kan sträcka förbi Ören i tusental. Vintertid rastar stora skaror alfågel, vigg och storskarv utanför udden.

Surfing

Ören och Torö stenstrand anses vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området utnyttjas av både vind-, våg- och kitesurfare tack vare de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder vid viss väderlek.

Speciellt bra är förutsättningarna för vågsurfing. Tack vare det öppna vind- och vågutsatta läget och med den förhärskande vindriktningen från sydväst bildas ofta bra vågor så fort det blåser upp. Vid stora vindstyrkor, som oftast förekommer under hösten, kan vågorna bli flera meter höga. Svenska mästerskapet i vågsurfing har arrangerats här ett 15-tal gånger.

Surfare

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår både rättigheter som skyldigheter.

På halvön Ören samsas Örens naturreservat med ett stort antal privata fastigheter vilket gett reservatet ett flikigt utseende. En stor del av de mest attraktiva stränderna har tidigare styckats av och sålts som tomträtter. Eftersom besökstrycket på Ören tidvis är mycket stort händer det att konflikter uppstår i gränszonerna mellan privat mark och reservatsområdet. Förutom reservatets ordningsföreskrifter gäller dessutom allemansrätten både inom och utanför naturreservatet. Som besökare måste du respektera de boendes privatzoner, även om privatzonen kan vara svår att definiera. Du måste också respektera naturen och får till exempel inte störa djur eller skräpa ner.

Läs mer om allemansrätten och dess innebörd på Naturvårdsverkets webbsida, länk till annan webbplatssamt i dokumentet Allemansrätten på lätt svenska under rubriken Dokument.

Tillgänglighet

Grusad tillgänglighetsanpassad stig som leder ner mot havet

Tillgänglighetsanpassad stig i reservatets sydvästra del

I naturreservatets sydvästra del finns handikapparkering i anslutning till en tillgänglighetsanpassad stig som leder mot vattnet. Halvvägs längs stigen finns en informationsskylt om reservatet. Stigen slutar vid stenstranden där större stenar tar vid och underlaget blir svårt att ta sig fram på med exempelvis rullstol, rollator eller barnvagn. Övriga stigar i reservatet är inte tillgänglighetsanpassade.

Handikapptoalett finns vid de tre lite större parkeringarna som finns i söder, väster och i norr.

Ordningsföreskrifter för Ören

I Örens naturreservat får du:

  • ställa din husvagn på den stora parkeringen i väster i maximalt två dygn. Du får inte ställa din husvagn på någon annan plats.
  • enbart parkera på anvisade platser
  • inte elda
  • inte bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • inte plocka stenar
  • enbart rida på befintliga vägar och stigar
  • inte sätta upp affischer

Skötsel

Ören är ett kommunalt naturreservat. Kommunen sköter om torrdass, sopkärl och merparten av naturmarken. Övrig naturmark sköts av en privat fastighetsägare. En vägförening ansvarar för vägskötseln i området.

Parkeringsplats

I naturreservatet finns cirka 60 parkeringsplatser uppdelat på 6 platser. Den ena av dessa är enbart parkering för rörelsehindrad. Parkeringsplatserna går att se på denna kartaPDF över reservatet. Det är endast tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser och inte på vägen, i dike, i dikeskant eller i terrängen.

Toaletter och sopkärl

Kombinerade torrdass och sopkärl finns vid de tre större parkeringarna i söder, norr och väster.

Hitta till Torö Stenstrand och Ören

Med bil: Från Stockholm kör du väg 73 mot Nynäshamn. Ta av till höger efter Älgviksbron mot Herrhamra/Torö. Fortsätt hela Torövägen förbi butiken Torö Livs, ut mot Ankarudden. Efter bokskogen vid Herrhamra är det skyltat Naturreservat till höger. Följ grusvägen cirka en kilometer. Där vägen delar sig börjar naturreservatet. Stenstranden ligger till vänster och badstranden till höger i korsningen. Längs vägen finns flera allmänna parkeringar. Körtid från Stockholm är cirka 1 timme.

Med buss: Åk buss 852 som går mellan Nynäshamn och Ankarudden. Gå av vid hållplatsen Herrhamra som ligger strax söder om grusvägen som leder till reservatet. Till reservatet är det ungefär en kilometer, till stenstranden ytterligare en dryg kilometer.

Sidan granskad 2020-06-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp